Auton kuormaus

Tavarat ja matkustajat on sijoitettava henkilöautoon niin, etteivät ne häiritse kuljettajan havainnointia tai ajamista tai siten, että ajoneuvon valaisin, heijastin tai kilpi peittyy. Tavaratila on nimensä mukaisesti tarkoitettu vain tavaroille, eikä sitä saa käyttää henkilökuljetuksiin. Rekisteröintitiedoista voi tarkistaa autokohtaisesti sallitun matkustajien määrän.

Rekisteriin merkittyä matkustajamäärää ei saa ylittää. Istumapaikalla saa olla vain yksi matkustaja. Lasta ei saa kuljettaa sylissä pitäen. Katso ohjeita lasten turvallisesta kuljettamisesta täältä.

Poikkeuksena edelliseen matkustajamäärän ylittäminen on sallittua liikennepalvelulain mukaisessa henkilökuljetuksessa käytettävässä linja-autossa, jossa rekisteriin merkityn matkustajamäärän kuljettaja mukaan lukien saa tilapäisesti ylittää 30 prosentilla. Kuljettajan viereiselle istumapaikalle ja kaikille turvavöin varustetuille istumapaikoille saa kuitenkin sijoittaa enintään rekisteriin merkityn määrän matkustajia. Myös koulu- ja päivähoitokuljetuksissa voidaan tietyin ehdoin ylittää rekisteriin merkitty matkustajamäärä, kun istuimet on varustettu hyväksytyillä lisäturvavöillä.

Painava kuorma saattaa vaikeuttaa auton hallintaa varsinkin liukkaalla tiellä. Raskaan kuorman kanssa kannattaa rengaspaineita nostaa. 

Auton matkustamossa kuljetettava tavara ei saa päästä jarrutuksissa, kiihdytyksissä tai kaarteissa ajettaessa liikkumaan siten, että se aiheuttaa vaaraa. Varsinkin kolaritilanteessa irrallisen tavaran sinkoutuminen kuljettajan tai matkustajan päälle voi aiheuttaa vakavia vammoja. Esimerkiksi farmarimallisessa autossa, jossa tavaratila on yhteydessä matkustamoon ilman väliseiniä tai suojaverkkoja kuljetettava, tavara tulee varmistaa siten, että se ei pääse liikkumaan.

Henkilöauton katolla saa kuljettaa tavaraa, mutta sen massa saa olla enintään 10 prosenttia auton omamassasta. Valmistaja on voinut määritellä kattokuormalle pienemmän mahdollisen massan, joten ennen kuormauksen aloittamista, on asia hyvä tarkistaa.

”Jos matkalle mukaan on tulossa enemmän tavaraa kuin mitä takakontti vetää, niin sitten pitää ottaa peräkärry mukaan tai asettaa suksiboksi katolle. Matkustamo kannattaa pyhittää matkustajille. Niin myös matkanteosta tulee mukavampaa”, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Eini Karvonen opastaa.

Viisi vinkkiä kuormantekoon:

  • Pakkaa tavarat tavaratilaan. Jätä matkustamo matkustajille.
  • Lastaa painavimmat ensin ja tue ne hyvin.
  • Sido irtain kiinni kuormaliinoilla tai kuormaverkolla.
  • Muista kunnon valjaat myös lemmikkieläimelle.
  • Jos kuorman määrä yllättää, turvaudu peräkärryyn tai lastaa suksiboksiin, mutta muista oikea kuormaus silloinkin.

Peräkärryn kuormaus

Henkilö- ja pakettiautoilla vedettäväksi tarkoitetut perävaunut jaetaan luokittelumassan mukaan kahteen luokkaan. Niin sanotut kevytperävaunut kuuluvat O1-luokkaan, ja niiden luokittelumassa on enintään 750 kg. Sitä raskaammat perävaunut kuuluvat O2-luokkaan, ja niiden luokittelumassa on enemmän kuin 750 kg ja enintään 3500 kg. Tyypillisesti esimerkiksi matkailuvaunut kuuluvat pienimpiä lukuun ottamatta O2-luokkaan. Luokittelumassa on perävaunun pyörien kautta maahan kohdistuva suurin sallittu massa.

Kevytperävaunut (O1) ovat yleensä jarruttomia. Niille ei ole määräaikaiskatsastusta, vaikka niissä olisi jarrut. Lisäksi talvirenkaiden käyttövelvollisuus ei koske kevytperävaunua. O2-luokan perävaunut sen sijaan ovat aina jarrullisia. Ne tulee myös katsastaa kahden vuoden välein. Talvirenkaiden käyttövaatimus koskee myös niitä. Jos vetoautossa on nastarenkaat, niin O2-luokan perävaunussa tulee olla talvirenkaat, mutta niiden ei tarvitse olla nastarenkaat.

Sallittu ajonopeus perävaunua vedettäessä

Henkilö- tai pakettiautolla kevytperävaunua, eli luokittelumassaltaan enintään 750 kg perävaunua, vedettäessä suurin sallittu nopeus on 100 km/h. Kun perävaununa on O2-luokan perävaunu, on suurin sallittu nopeus 80 km/h. Suurin sallittu nopeus ei riipu siitä, onko perävaunussa kuormaa vai onko se tyhjänä. Yhdistelmän suurin sallittu nopeus ei myöskään riipu siitä, mihin kuljetustarpeeseen perävaunu on tehty. Toisin sanoen nopeusrajoitus on 100 km/h, on perävaunu sitten tavallinen avolavallinen, kuomullinen, venetraileri tai matkailuvaunu – tai sitten jarrullinen tai jarruton, kunhan sen luokittelumassa on enintään 750 kg. Ja vastaavasti 80 km/h, jos luokittelumassa on enemmän kuin 750 kg.

Perävaunua vedettäessä on ajonopeuden lisäksi kiinnitettävä huomiota kärryn kuntoon, valoihin ja rengaspaineisiin.

Peräkärry tulee kuormata ja lasti sitoa huolellisesti.

Perävaunu on kuormattava niin, ettei kuorma voi aiheuttaa haittaa muulle liikenteelle, vahingoittaa omaisuutta tai pudota tielle. Käytännössä kaikki irtotavara on sidottava kiinni ja mahdollisesti pölyävä kuorma peitettävä.

Perävaunun kuorma ei saa sivusuunnassa ulottua perävaunun laitojen yli. Rajoitusta ei sovelleta veneen kuljettamiseen. Tiellä yleisesti sallittua leveyttä leveämmän veneen kuljettamiseen sovelletaan erikoiskuljetusta koskevia säännöksiä ja määräyksiä.

Rajoitusta ei myöskään sovelleta tavarankuljetukseen tarkoitetun auton avonaiseen kuormatilaan tilapäisesti kiinnitettyyn matkailukoriin, jossa ei oleskella kuljetuksen aikana. Matkailukorin kuormatilan ulkopuolelle ulottuva osa tulee olla varustettu valaisimin ja heijastimin siten, että kuormauksesta ei aiheudu vaaraa. Tällaisen matkailukorin leveys ei saa ylittää kyseiselle ajoneuvolle tiellä yleisesti sallittua leveyttä.

Jos kyseessä on yli 2,60 metriä leveä erikoiskuljetukseksi luettava kuljetus, jolloin noudatetaan erikoiskuljetuksista annettuja määräyksiä. Henkilöauton perävaunulla erikoiskuljetus on mahdollista, jos perävaunu on vähintään 2,50 metriä leveä.

Tarkista kuorma ja sen kiinnitys ajotauoilla.

Kuorma saa ajoneuvolle tai ajoneuvoyhdistelmälle tiellä sallitun pituuden rajoissa ulottua ajoneuvon edessä enintään yhden metrin ja takana enintään kaksi metriä ajoneuvon uloimman osan ulkopuolelle.

Jo metrin takaylitys on kuitenkin merkittävä punaisella tai punakeltaisella merkkilipulla. Pimeän tai hämärän aikaan on pitkässä kuormassa käytettävä takana punaista valaisinta ja punaista heijastinta. Vastaavasti pienikin kuorman ulottuminen edessä ajoneuvon ääriviivan ulkopuolelle tulee merkitä merkkilipulla ja pimeään tai hämärän aikaan valkoisella valolla ja heijastimella.

Kuorman ylityksessä oleellisinta on, ettei se saa vaikuttaa millään tavalla ajoneuvoyhdistelmän kääntymisominaisuuksiin tai aiheuttaa haittaa muulle liikenteelle. Käytännössä etuylitystä perävaunussa rajoittavat vetoauton puskuri ja muut rakenteet. Vaarana on, että kuorma koskettaa tiukassa käännöksessä vetoautoon.

Peräkärryn lasti on sidottava kiinni, vaikka käytössä olisikin kuomullinen vaunu. Kuorman sitomisessa käytetään ehjiä kiinnitysvälineitä. Liinojen on kestettävä pituussuunnassa lastin painon verran ja sivusuunnassa puolet siitä.

Peräkärryn kuorman painorajat

Jotta vetoauto vetäisi perävaunua eikä päinvastoin, tulee yhdistelmän massan olla oikeassa suhteessa. Kevytperävaunun (O1-luokka) kokonaispaino ei saa yleensä ylittää 750 kiloa. Kevytperävaunun suurimmaksi teknisesti sallituksi massaksi voi olla rekisteröity myös 825 kg, jolloin siitä 75 kg lasketaan kohdistuvan vetokoukulle. Kun näistä luvuista vähennetään perävaunun omamassa, tarkoittaa se sitä, että lastin suurin mahdollinen paino on usein noin 500 kg. Huomattavaa on myös se, että usein kuomu on asennettu jälkikäteen, eikä sisälly perävaunun omamassaan. Silloin sen paino tulee huomioida erikseen. Kevyempien vetoautojen kanssa hyötykuorma jää vielä edellä olevaa pienemmäksi, sillä useille autoille on määrätty jarruttomalle perävaunulle pienempi hinattava massa kuin 750 kg. Tarkista huolellisesti vetoauton sallitut vetomassat sekä perävaunun tiedot rekisteröintitiedoista.

Peräkärryn kuormaus aloitetaan edestä niin, että painopiste säilyy mahdollisimman alhaalla ja keskellä. Painavimmat tavarat laitetaan akselin päälle ja lopuksi kuorma sidotaan kunnolla kiinni. Takapainoisessa kuormauksessa peräkärryn vetoaisaan tulee nostetta, jolloin perävaunun aisa nostaa auton takaosaa ylöspäin. Tämä voi saada aikaan heijausliikkeen, jonka seurauksena ajettaessa yhdistelmän hallinta voidaan menettää. Riski on suuri eritoten pitkän tavaran kuljetuksessa.

Takapainoisuuden voi testata helposti irrottamalla peräkärry vetokoukusta ja pitämällä aisasta käsin kiinni. Jos aisa nousee ylöspäin ja kärry lähtee kippaamaan taaksepäin, takana on liikaa painoa ja kuorma on lastattava uudelleen. 

Perävaunu on aina kuormattava siten, että paino kohdistuu alas vetokuulaan eikä koskaan ylöspäin. Alas suuntautuva voima saa olla enintään 10 prosenttia perävaunun akseleille sallitusta massasta. Yleisimmässä O1-luokan 750 kg kevytperäkärryssä 10% sääntö tarkoittaa enintään 75 kg aisapainoa. Huomioithan että kevytperävaunun suurin mahdollinen kuormaus 825 kg (750 kg + 75 kg) edellyttää, että se on myös merkitty perävaunun rekisteröintitodistuksella suurimmaksi teknisesti sallituksi massaksi. Suurimmalta teknisesti sallitulta massaltaan 825 kg perävaunua voi vetää autolla, jonka suurin sallittu hinattava massa on 750 kg. Tällöin perävaunun pyörien kautta maahan voi kohdistua enintään 750 kg. Usein henkilöautolle voi olla määrätty jarruttomalle perävaunulle myös pienempi sallittu hinattava massa kuin 750 kg.

Yleensä ajossa ja käytössä miellyttävin aisapaino on kevytperäkärryissä noin 10-30 kg, jolloin kärry on vielä nostettavissa helposti pois vetokoukusta. On aina turvallisempaa ja mukavampaa tehdä kaksi turvallista matkaa vajaalla kärryllä, kuin yksi ylikuormatulla kärryllä.

Matkailuvaunun kuormaus

Matkailuvaunun tai matkailuauton kuormaamisessa pätevät samat periaatteet kuin ajoneuvon kuormauksessa ylipäätään. Ajoneuvoyhdistelmällä ajaminen vaatii erityistä ennakointitaitoa. Vilkkaassa liikenteessä ja vaativissa ajo-oloissa on tärkeää, että ratissa on kokenut ja virkeä kuljettaja.

Yleensä matkailuajoneuvo on lähes aina täyteen kuormattu ja siksi renkaiden kunnon ja ilmanpaineen merkitys on turvallisuuden kannalta erityisen suuri. Jos vetoautossa on nastarenkaat, tulee matkailuvaunussa (O2-luokan perävaunussa) käyttää talvirenkaita, mutta niiden ei tarvitse olla nastalliset. Vetoautossa ei kuitenkaan tarvitse olla nastarenkaita, vaikka perävaunussa sellaiset olisikin.

Vaadittava ajokorttiluokka perävaunua vedettäessä

Henkilö- tai pakettiautolla kevytperävaunua, eli luokittelumassaltaan enintään 750 kg perävaunua (O1-luokka) vedettäessä riittää B-luokan ajokortti.

Kun vedettävänä on luokittelumassaltaan yli 750 kg perävaunu (O2-luokka), niin B-kortti riittää, jos yhdistelmän sallittu kokonaismassa on enintään 3500 kg. Sillä ei ole merkitystä, paljonko autossa tai perävaunussa on kuormaa, vaan ajokorttivaatimus katsotaan ajoneuvojen rekisteröintitiedoista, mitkä ovat suurimmat sallitut massat. Jos vetoauton ja O2-luokan perävaunun muodostaman yhdistelmän kokonaismassa on yli 3500 kg, tarvitaan BE-kortti. Myös ns. B/96, eli B-kortti, jossa on EU-direktiivin mukainen koodi 96 riittää, jos yhdistelmän kokonaismassa ei ylitä 4250 kg. Sekä BE- että B/96-ajokortti edellyttävät käsittely- ja ajokokeen suorittamisen.

Aihepiirit: