23.9.2021Tiedote, Valtakunnallinen

Liikenneturva kannustaa kuntia ottamaan käyttöön alhaisempia nopeusrajoituksia

Kunnilla on merkittävä rooli kävelyn ja pyöräilyn turvallisuuden edistämisessä. Nopeuksien rauhoittaminen on tehokas turvallisuustoimi alueilla, joissa kävellään ja pyöräillään paljon. Se vaikuttaa myös siihen, koetaanko liikenne turvalliseksi. Liikenneturvan kyselyssä iso osa vastanneista luonnehtikin 30 km/h nopeusrajoitusta turvalliseksi. Keskimäärin neljäsosa kuntien kaduista on 30 km/h aluetta.

22.9.2021Tiedote, Valtakunnallinen

Millainen vanhempi liikenteessä tänään, sellainen lapsi liikenteessä tulevaisuudessa

Pohja liikenneturvallisuutta arvostaville asenteille tehdään jo varhaislapsuudessa. Aikuiset ovat vastuussa lasten liikenneturvallisuudesta. Erityisen tärkeitä roolimalleja ja liikennekasvattajia ovat lapsen omat vanhemmat. Liikenneturva nostaa vanhemman esimerkin tärkeyden puheenaiheeksi Vauvan päivänä 24.9.

16.9.2021Tiedote, Vaasa

Vanhempi: osoita nuorelle välittäväsi siitä, mitä hänelle liikenteessä tapahtuu

Liikenne on meille kaikille osa jokapäiväistä elämää. Nuoretkin liikkuvat paljon sekä koulu- että vapaa-ajan matkoilla, ja vanhempien on oltava kiinnostuneita siitä, miten jälkikasvulla liikenteessä sujuu. Seinäjoen liikenneturvallisuusryhmä painottaa, että nuori tarvitsee vielä aikuisen suojelua. Esimerkiksi mopon virittämiseen puuttuminen on välittämistä.

15.9.2021Tiedote, Jyväskylä

Jätä jalkakäytävä jalankulkijoille – tankkausta työmatkakävelijöille Tourulassa

Liikenneturva ja JAPA ry järjestävät Kävelijän aamu -tapahtuman Jyväskylän Tourulassa (Matarankadun ja Rusokinkadun risteys) perjantaina 17.9. klo 7–9.

13.9.2021Tiedote, Valtakunnallinen

Lasten osallisuus esille valtakunnallisella liikenneturvallisuusviikolla

Valtakunnallista liikenneturvallisuusviikkoa vietetään jälleen 13.–17.9.2021. Teemana on ”Näe ja näy liikenteessä”. Liikenneturva ja Opetushallitus korostavat, että lasten ja nuorten osallisuus liikennekasvatuksen toteuttamisessa on tärkeää. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kuulluksi tulemista, mahdollisuutta vaikuttaa oppimisaineistoihin ja -menetelmiin sekä hyvän esimerkin näyttämistä ikätovereille.

10.9.2021Tiedote, Valtakunnallinen

Liikenneturvallisuuden eteen urakoineita palkittiin

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka on myöntänyt liikenneturvallisuusalan ansiomitalit yhdeksälle henkilölle heidän työstään liikenneturvallisuuden hyväksi.