22.10.2019Tiedote, Valtakunnallinen

Kolme kymmenestä ajaa stop-merkin ohi pysähtymättä

Stop-merkki osoittaa väistämisvelvollisuutta, mutta velvoittaa yksiselitteisesti myös pysäyttämään. Silti Liikenneturvan seurantojen mukaan kolme kymmenestä kuljettajasta ajaa merkin ohi pysäyttämättä.

21.10.2019Tiedote, Jyväskylä

Valkoista eteen ja punaista taakse – värillä on väliä pyöräliikenteessä

Liikenneturva ja Sisä-Suomen poliisi tempaisevat pyöräilijöiden näkymisen puolesta Jyväskylän keskustan pyöräteillä. Pyöränvaloratsia starttaa matkaan Kinakujan sillalta tiistaina 22.10.2019 klo 18. Tempauksella muistutetaan siitä, että polkupyörä on ajoneuvo, jossa hämärän tai pimeän aikaan on käytettävä valoja.

15.10.2019Tiedote, Valtakunnallinen

Valo käytössä yli puolella pyöräilijöistä

Liikenneturvan seurantojen mukaan reilusti yli puolella pyöräilevistä on pimeän aikaan valo. Punainen takavalo palaa edelleen vain harvalla. Seurannoissa noin joka kuudes pyöräilijä käytti takavaloa.

14.10.2019Liikennevinkki

Valoja päälle – huolehdi, ettet aja pimeänä

Useampi kuin kaksi kolmesta Liikenneturvan kyselyyn vastanneesta kertoo kohdanneensa ilman ajovaloja ajavan autoilijan pimeään aikaan. Joka kolmas kertoo joutuneensa vaaratilanteeseen muiden valottomuuden takia. Liikenneturva kannustaakin autoilijoita huolehtimaan siitä, että ajoneuvossa palaa aina asianmukaiset valot.

9.10.2019Liikennevinkki

”Senioriskootteri” ja muut laitteet – perehdy huolella ennen hankintaa

Markkinoilla on paljon erilaisia sähköisiä liikkumisvälineitä, joita mainostetaan usein erityisesti ikääntyneille sopivina kulkupeleinä. Liikenneturva kannustaa selvittämään tarkkaan ennen hankintaa, mitkä säännöt ja rajoitukset kyseistä laitetta koskevat – ja sopiiko laite juuri minulle.

8.10.2019Tiedote, Valtakunnallinen

Mitä vanhuuteen varautuminen tarkoittaa turvallisen autoilun kannalta?

Valtaosa Liikenneturvan kyselyyn vastanneista 65 vuotta täyttäneistä on miettinyt ajokuntoaan etenkin väsyneenä tai huonolla kelillä. Ajoterveysasioita ajatellaan sen sijaan harvemmin. Varautuminen terveydessä tapahtuviin muutoksiin on kuitenkin tärkeä turvallisuustekijä.