15.10.2019Tiedote, Valtakunnallinen

Valo käytössä yli puolella pyöräilijöistä

Liikenneturvan seurantojen mukaan reilusti yli puolella pyöräilevistä on pimeän aikaan valo. Punainen takavalo palaa edelleen vain harvalla. Seurannoissa noin joka kuudes pyöräilijä käytti takavaloa.

14.10.2019Liikennevinkki

Valoja päälle – huolehdi, ettet aja pimeänä

Useampi kuin kaksi kolmesta Liikenneturvan kyselyyn vastanneesta kertoo kohdanneensa ilman ajovaloja ajavan autoilijan pimeään aikaan. Joka kolmas kertoo joutuneensa vaaratilanteeseen muiden valottomuuden takia. Liikenneturva kannustaakin autoilijoita huolehtimaan siitä, että ajoneuvossa palaa aina asianmukaiset valot.

9.10.2019Liikennevinkki

”Senioriskootteri” ja muut laitteet – perehdy huolella ennen hankintaa

Markkinoilla on paljon erilaisia sähköisiä liikkumisvälineitä, joita mainostetaan usein erityisesti ikääntyneille sopivina kulkupeleinä. Liikenneturva kannustaa selvittämään tarkkaan ennen hankintaa, mitkä säännöt ja rajoitukset kyseistä laitetta koskevat – ja sopiiko laite juuri minulle.

8.10.2019Tiedote, Valtakunnallinen

Mitä vanhuuteen varautuminen tarkoittaa turvallisen autoilun kannalta?

Valtaosa Liikenneturvan kyselyyn vastanneista 65 vuotta täyttäneistä on miettinyt ajokuntoaan etenkin väsyneenä tai huonolla kelillä. Ajoterveysasioita ajatellaan sen sijaan harvemmin. Varautuminen terveydessä tapahtuviin muutoksiin on kuitenkin tärkeä turvallisuustekijä.

30.9.2019Tiedote, Valtakunnallinen

Suomen vahvistettava suunnitelmallista liikenneturvallisuustyötä

Suomi ei tule saavuttamaan kuluvan vuosikymmenen tavoitettaan liikenneturvallisuudessa. Suunnan korjaamiseksi Liikenneturva pitää tärkeänä sitä, että Suomi sitoutuu ja lähtee järjestelmällisesti toteuttamaan suunnitelmallista liikenneturvallisuustyötä. Tätä edellyttävät myös EU:n nollavisioon tähtäävä tieliikenteen turvallisuuslinjaus sekä nykyinen hallitusohjelma.

30.9.2019Tiedote, Valtakunnallinen

Heijastinkausi alkaa – näkyvää kulkijaa arvostetaan

Tiistaina 1.10. vietetään valtakunnallista heijastinpäivää, joka kannustaa käynnistämään heijastinkauden – viimeistään nyt. Yli yhdeksän kymmenestä Liikenneturvan kyselyyn vastanneesta kertoo arvostavansa sitä, että pimeän aikaan kävelijällä on heijastin ja pyöräilijällä valo. Myös vaaratilanteita on pimeällä tullut vastaan.