12.5.2021Liikennevinkki

Yhteinen pyöräilyaika valmentaa lasta ja vanhempaa

Kesän edetessä moni lähtee lapsensa kanssa pyöräilemään. Yhteiset pyöräilyretket edistävät lapsen liikennetaitoja, mutta antavat myös vanhemmalle mahdollisuuden nähdä, mitä lapsi osaa, ja missä vielä tarvitaan treeniä. Liikenneturva muistuttaa, että huoltajalla on tärkeä rooli lapsen matkalla turvalliseksi liikenteessä liikkujaksi.

11.5.2021Tiedote, Rovaniemi

Kärkikolmio velvoittaa väistämään myös pyöräilijää

Jos risteyksessä on kärkikolmio tai stop-merkki, on merkin suunnasta tulevan väistettävä muita liikkujia – myös tietä ylittäviä pyöräilijöitä. Reilu kymmenesosa Liikenneturvan kyselyyn vastanneesta ei tätä tiennyt.

10.5.2021Tiedote, Lahti

Toimi liikenneympyrässä oikein

Liikenneympyrään saapuvan ja sieltä poistuvan autoilijan on väistettävä tietä ylittäviä kävelijöitä, pyöräilijöitä ja mopoilijoita. Liikenneturvan kyselyn mukaan monella on edelleen vääriä käsityksiä siitä, kuinka liikenneympyrässä toimitaan. Liikenneympyröitä on rakennettu myös niin, että niissä on oma kaista pyörille, kuten Lahden Svinhufvudinkadulla.

7.5.2021Tiedote, Turku

Pihasta tuleva väistää muita liikkujia

Pihasta tulevan autoilijan väistämisvelvollisuus tunnetaan Liikenneturvan kyselyn mukaan suhteellisen hyvin. Sama väistämisvelvollisuus koskee myös pihasta tulevaa pyöräilijää. Kuitenkin vain reilu 80 prosenttia vastanneista tiesi, että pyöräilijän on pihasta ajoradalle tullessaan väistettävä autoilijoita. Tielle liittyminen on tehtävä äärimmäisen varovaisesti etenkin silloin, kun näkemäesteet hankaloittavat havainnointia.

6.5.2021Tiedote, Oulu

Pyöräkadun merkkiä ei tunneta

Liikenneturvan kyselyn mukaan uusien liikennemerkkien tuntemuksessa on aukkoja. Vastaajista vain puolet tunsivat uuden, väistämisvelvollisuutta pyöräilijän tienylityspaikassa osoittavan merkin. Myös pyöräkadun merkistä oli epäselvyyttä.

5.5.2021Tiedote, Vaasa

Väistämissääntöjen tuntemuksessa parannettavaa niin Kokkolassa, Seinäjoella kuin Vaasassakin

Liikenneturvan tuore kysely kertoo, että suomalaisilla on puutteita pyöräilijöiden ja autoilijoiden välisten väistämissääntöjen tuntemuksessa. Liikenneturvan Vaasan aluetoimipiste sekä Kokkolan, Seinäjoen ja Vaasan liikenneinsinöörit toivovat, että tieliikennelain uudistuksen myötä konfliktitilanteet pyöräilijöiden ylittäessä katua pyöräilijän tienylityspaikassa tai suojatien kohdalla vähenevät ja sääntötuntemuksen lisääntyessä loppuvat kokonaan.