Siirry sisältöön

Tarkkana talvikelissä – kinoksen takaa voi tulla lapsi

Talvinen sää haastaa tiellä liikkujia monella tapaa. Liikenneturva muistuttaa, että liikenteessä tarvitaan nyt malttia ja tarkkaavaisuutta. Vanhempien kannattaa kotona kerrata lasten ja nuorten kanssa turvalliset tavat toimia talvisessa liikenneympäristössä ja miten huomioida lumenpoiston parissa urakoivat työkoneet.

Autoilija: kaasu pois ja tarkkaavaisuus liikenteeseen 

Lumituisku ja -vallit sekä vuodenaikaan kuuluva pimeys heikentävät näkyvyyttä auton ratista. Liikenneturvan suunnittelija Ida Maasalo muistuttaa, että vaikka tie olisi aurattu, aurauksen synnyttämät lumikasat voivat muodostaa näkemäesteitä. 

“Lumikasojen tai aurausvallien taakse katveeseen voi helposti jäädä esimerkiksi pieni lapsi. Kinokset ja aurausvallit voivat myös hankaloittaa tienylityksiä, joten suojateiden kohdalla on kuljettajien oltava erityisen valppaana. Lumivallit myös kaventavat katuja ja pientareita, mikä korostaa riittävän alhaisen tilannenopeuden tarvetta etenkin koulujen lähiympäristössä”, Maasalo korostaa. 

Liukkaat ja lumiset tiet pidentävät myös jarrutusmatkoja. Tämä edellyttää tarkkaavaisuuden lisäksi kunnon turvavälejä ja ajonopeuden laskua erityisesti risteyksissä ja suojateiden kohdalla.  

Huoltaja: kertaa kotona turvalliset toimintatavat talvisessa liikenteessä 

Vaikka talvi tuo useimpiin perheisiin iloa, talviseen liikenneympäristöön liittyy myös tekijöitä, jotka voivat lisätä riskiä liikenteessä. Vanhempien on hyvä käydä lasten kanssa läpi turvalliset tavat toimia liikenteessä sekä muistuttaa aura-autojen tai lunta kuormaavien työkoneiden kohtaamisesta.  

“Jos aura-auto tulee vastaan, on hyvä siirtyä sivummalle ja pysähtyä odottamaan, kunnes aura-auto on ajanut ohi. Lumityötä tekevät työkoneet kuten kauhakuormaajat tulee kiertää riittävän kaukaa. Kuormauksen yhteydessä työkoneet voivat peruuttaa tai muutoin liikkua yllättävästi, jolloin reilu välimatka on paikallaan. Toki työkoneen kuljettaja kantaa vastuun operaation turvallisesta suorittamisesta, mutta yhteispeli lisää tilanteen turvallisuutta.”, Maasalo muistuttaa. 

Runsas lumi voi innostaa lapsia leikkimään parkkipaikoille ja teiden varsille kertyneisiin lumikasoihin. On tärkeää keskustella lasten kanssa siitä, että teiden varsilla tai muutoin liki liikennettä olevat lumikasat eivät sovi leikkipaikoiksi. Turvalliset paikat talvisiin leikkeihin kannattaakin sopia yhdessä. Korkeat lumipenkat luovat vaaratilanteita myös tienylityksiin, sillä lapsi jää helposti lumikinoksen muodostaman näkemäesteen taakse.

“Kun lunta on tullut paljon, arkimatkoihin on syytä varata enemmän aikaa. Vanhempia voi myös houkuttaa tarjota lapselle autokyyti kouluun. Kulkutapaa arvioitaessa on hyvä muistaa, että autoliikenteen lisääntyminen koulun lähiympäristössä lisää myös riskejä. Etenkin aamukiireessä lumisohjoinen pysäköintialue voi muodostua hankalaksi paikaksi, mikäli saattoliikennettä on paljon, eikä kunnossapitotöitä ole ehditty tehdä. Mahdollisuuksien mukaan lapsen voi saattaa kouluun kävellen. Jos autokyyti koetaan tarpeelliseksi, kannattaa miettiä turvallinen jättöpaikka”, Maasalo vinkkaa. 

Viisi vinkkiä turvallisempaan talviajamiseen taajamassa: 

  • Aseta nopeutesi olosuhteiden mukaiseksi. 
  • Varaa enemmän aikaa matkoihin – etenkin huonolla ajokelillä. 
  • Tee havainnot huolellisesti eritoten risteyksissä ja suojateiden kohdalla – lumikinokset voivat peittää näkyvistä jalankulkijan tai pyöräiljän. 
  • Pidä riittävä turvaväli edellä ajavaan. 
  • Muista, että tielle muodostuneita uria pitkin ajaminen ei välttämättä ole turvallisin vaihtoehto. 

Animaatio havainnollistaa auton pysähtymismatkan pidentymisen liukkaalla: