Gå till innehållet
Kännedomen om väjningsreglerna bör förbättras både i Karleby, Seinäjoki och Vasa

Trafikskyddets nya enkät visar att det finns brister i finländarnas kunskaper om väjningsreglerna mellan cyklister och bilister. Trafikskyddets distriktsbyrå i Vasa samt trafikingenjörerna i Karleby, Seinäjoki och Vasa önskar att konfliktsituationer då cyklister korsar gatan vid en plats där cyklister korsar vägen eller vid ett övergångsställe minskar tack vare reformen av vägtrafiklagen och upphör helt och hållet då kännedomen om reglerna ökar.

Det finns brister i kännedomen om väjningsreglerna mellan bilister och cyklister. Enligt Trafikskyddets nya enkät* känner endast två av fem finländare (41 %) till att cyklister ska väja för bilister i situationen på bilden (Öppnas i ett nytt fönster). Dessutom visste endast en dryg tredjedel (38 %) att påståendet om att man inte får korsa ett övergångsställe cyklandes utan att cykeln borde ledas är falskt.

”Enligt vägtrafiklagen kan en cyklist som kommer från en cykelbana cykla över ett övergångsställe, men cyklisten väjer för andra fordon då han eller hon korsar en gata eller väg vid ett övergångsställe. Om det vid gatan eller vägen finns en triangel, ett stoppmärke eller ett nytt märke som anger en plats där cyklister korsar vägen (Öppnas i ett nytt fönster) för fordonets förare, ska föraren som kör på körbanan väja för cyklisten. Dessutom väjer föraren av ett fordon som svänger till höger eller vänster alltid för cyklister som korsar den korsande vägen och naturligtvis även för fotgängare”, berättar Trafikskyddets kontaktchef Heli Lintamo.

”Om en cyklist leder sin cykel över ett övergångsställe är han eller hon en fotgängare, varvid bilisterna måste väja för honom eller henne”, påminner Lintamo.

Den nya vägtrafiklagen förtydligar markeringen fortsättning på cykelbana

Konfliktsituationer kan lätt uppstå vid platser där cyklister korsar vägen, särskilt om både bilister och cyklister tolkar väjningsreglerna på sitt eget sätt. Problemställen är till exempel korsningen mellan cykelvägen vid Sundet och Anders Chydenius gata i Karleby, stället där gång- och cykelbanan korsar vägen Jouppilantie vid Frami i Seinäjoki och stället där banan korsar Museigatan–Bangatan i närheten av huvudbiblioteket i Vasa. På dessa platser är cyklisterna skyldiga att väja för biltrafiken.

“Förhoppningsvis klarnar väjningsreglerna för alla efter övergångsperioderna enligt vägtrafiklagen som förnyades i fjol. I fortsättningen används vägmarkeringen fortsättning på cykelbana endast om den korsande riktningen har väjningsplikt som anges med ett vägmärke för cyklister. I framtiden kan man alltså av markeringen fortsättning på cykelbana dra slutsatsen att bilister måste väja för cyklister som korsar vägen”, säger Lintamo.

Förbättring av trafikmiljön skapar trygghet

Även trafikmiljön ska så bra som möjligt stöda möjligheterna att tryggt röra sig i trafiken.

”Sänkta hastigheter för fordonstrafiken förbättrar cyklisternas säkerhet eftersom hastighetsskillnaderna minskar. I Seinäjoki är det nya torget och avsnitt av intilliggande gatan Koulukatu gågata. Där är det tillåtet att cykla fritt så länge man ger plats för fotgängare och körhastigheten är högst 20 km/h”, berättar planeringschef Keijo Kaistila från Seinäjoki.

”En sänkning av hastigheterna i centrum och bostadsområden minskar också antalet olyckor och olyckorna blir lindrigare. Till exempel har man börjat bygga högklassigare cykelbanor vid Strandgatan och arbetet för att främja cykling har just inletts. Dessa åtgärder främjar avsevärt en säker cykling i Karleby centrum”, fortsätter trafikingenjör Jukka Harju från Karleby.

”I Vasa satsar man för närvarande särskilt på de nya cykelbanornas kvalitet genom att planera och bygga huvudleder för cykling. Målet är att minska restiderna för cyklister och förbättra trivseln så att cykling allt oftare blir ett alternativ som ersätter privatbilism. Med tanke på trafiksäkerheten är det dessutom viktigt att det skapas så många nya cykelleder som möjligt separat från biltrafikens huvudleder. Även då nya fordon som används på cykelbanor, till exempel elsparkcyklar, blir vanligare ökar behovet av att satsa på cykelbanornas kvalitet och säkerhet”, berättar planeringsingenjör Keijo Saarenmaa från Vasa.

*Trafikskyddet utredde finländarnas erfarenheter av trafiken i mars 2021. Sammanlagt 1 092 personer svarade på Kantar TNS Oy:s enkät. Av dessa körde 82 procent bil.

I Trafikskyddets kampanj Känn trafikreglerna lyfts väjningsreglerna fram.

Mer information:

kontaktchef Heli Lintamo, Trafikskyddet (tfn 020 7282 376)

trafikingenjör Jukka Harju, Karleby stad (tfn 044 780 9328)

planeringschef Keijo Kaistila, Seinäjoki stad (tfn 044 754 1648)

trafikplaneringschef Pertti Hällilä, Vasa stad (tfn 040 581 3150)