Siirry sisältöön

Suojatien eteen pysähtyminen syyttä

Saako auto pysähtyä suojatien eteen ilman syytä. Oli tilanne, kun jäin melkein alle. Auto ei huomioinut kevyttä liikennettä, vaan pysähtyi muista syistä. Luin sen tien antamiseksi. Olin väärässä. 

Voimassa olevan tieliikennelain (729/2018) 37 § kertoo pysäyttämistä ja pysäköimistä koskevista kielloista kysymykseen liittyen seuraavaa:”Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä siten, että se vaarantaa turvallisuutta tai haittaa muuta liikennettä.Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä:1) jalkakäytävällä, suojatiellä, pyörätiellä, pyörätien jatkeella eikä viiden metrin matkalla ennen suojatietä, risteävää pyörätietä tai risteävää pyörätien jatketta;…Pysäyttäminen on kuitenkin sallittua pakollisen liikenne-esteen, väistämisvelvollisuuden noudattamisen tai hätätilanteen vuoksi.”On siis mahdollista, että ajoneuvon kuljettaja väistämisvelvollisuuden noudattamisen vuoksi pysähtyy alle 5 metrin päähän suojatiestä. Kuvatun kaltainen väärinymmärrys on tilanteena erittäin ikävä, mutta tieliikennelain 27 § määrittelee ajoneuvon kuljettajien vastuun selkeästi:”Ajoneuvolla suojatietä lähestyttäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta ja ajettava sellaisella nopeudella, että ajoneuvon voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä. Jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille, on annettava esteetön kulku.Jos ajoneuvo tai raitiovaunu on pysähtynyt suojatien eteen, sitä ei saa ohittaa ajoneuvolla pysäyttämättä, ellei ohittajan ja ohitettavan väliin jää suojakoroketta tai vapaata ajokaistaa.Jos näkyvyys suojatielle on rajoittunut muulla tavoin, ajoneuvolla on hidastettava ja tarvittaessa pysäytettävä ennen suojatietä.”Toivottavaa kuitenkin olisi, että myös ajoneuvon kuljettaja onnistuisi ennakoimaan tilanteen ja hidastamaan tai pysäyttämään ajoneuvon hyvissä ajoin niin, ettei näkyvyys suojatielle esty eikä kuvatun kaltaista vaaratilannetta pääse syntymään.