Siirry sisältöön

Moottoritiellä ohittaminen

Olen saanut 1970 ajokortin. Silloin sain opetuksen, että moottoritiellä ei saa milloinkaan ohittaa oikeanpuoleiselta kaistalta. Onko liikennesäännöt tältä osin muuttuneet, kun autoa viuhahtaa ohi oikealtakin tämän tuosta?

Oikealta ohittaminen on moottoritiellä pääsääntöisesti kiellettyä edelleen.

Ohittamisen salliminen oikealta on tiukasti sidottu opastusmerkin olemassaoloon, jonossa ajamiseen tai linja-autokaistan käyttämiseen.

Oikealta ohittaminen on sallittu, mikäli olet menossa esimerkiksi opastusmerkin mukaisesti Joensuun suuntaan ja reittisi mukaisen kaistan käyttäminen johtaa tilanteeseen, jossa vasemmalla kaistalla liikkuu hitaampaa liikennettä. Oikealta ohittaminen on sallittu myös, jos ohittava ajoneuvo käyttää linja-autokaistaa tai ajoneuvot ajavat jonossa.

Ohittamisesta yleisesti säädetään tieliikennelaissa. Moottoritiellä ajamisesta säädetään lisäksi: ”Edellä kulkevan ajoneuvon saa ohittaa ajoneuvolla moottoritiellä ja moottoriliikennetiellä vain vasemmalta. Jos ajoneuvot kuitenkin ajavat jonossa, jokin ajokaista on ajosuunnassa opastusmerkillä osoitettu tarkoitetuksi tietylle liikennesuunnalle tai ohittava ajoneuvo käyttää linja-autokaistaa, on edellä ajavan ajoneuvon ohittaminen oikealta ajokaistaa vaihtamatta sallittu.”