Siirry sisältöön
Suurin sallittu nopeus ja hätävilkut vetoliinalla hinattaessa

Mikä on suurin sallittu nopeus kun toista autoa hinataan vetoliinalla ja tuleeko silloin käyttää vetoautossa tai molemmissa hätävilkkuja vaiko ei kummassakaan?

Tieliikennelain 101 §:n mukaan ”Hinattaessa moottorikäyttöistä ajoneuvoa sen omien pyörien varassa on suurin sallittu nopeus 60 kilometriä tunnissa, jollei kummallekaan ajoneuvolle ole säädetty tai määrätty alhaisempaa nopeutta.”

51 § säätää hätävilkkukytkennän käyttämisestä: ”Pysäytetyssä tai pysäköidyssä ajoneuvossa saa käyttää suuntavalojen hätävilkkukytkentää, jos ajoneuvo on onnettomuuden, vaurion tai muun pakottavan syyn johdosta jouduttu pysäyttämään sellaiseen paikkaan, jossa se voi aiheuttaa erityistä vaaraa muulle liikenteelle. Hätävilkkukytkentää saa käyttää myös liikkuvassa ajoneuvossa varoittamaan muita tienkäyttäjiä välittömästä vaarasta.”

Muuta hinauksen turvallisuuteen liittyvät seikat kannattaa varmistaa Tieliikennelain 56§:stä.