Siirry sisältöön
Raitiovaunun etuajo-oikeus

Muuttuiko raitiovaunun etuajo-oikeudet uuden tieliikennelain myötä, eli onko raitiovaunu aina etuajo-oikeutettu, vaikka tulee kolmion takaa?

Uudessa tieliikennelaissa raitiovaunun osalta väistämisvelvollisuuksia määritellään seuraavasti:

11§: ”Raitiovaunulle on annettava esteetön kulku, ellei tässä laissa toisin säädetä”

Lain liitteissä, liikennemerkistä B5 (väistämisvelvollisuus, eli kolmio) määritellään seuraavasti:

”Merkillä osoitetaan, että ajoneuvolla ja raitiovaunulla on väistettävä risteyksessä muita ajoneuvoja ja raitiovaunuja.”

Eli esimerkiksi tasa-arvoisessa risteyksessä raitiovaunulle tulee antaa esteetön kulku, lähestymissuunnasta riippumatta. Kuitenkin, mikäli raitiovaunu saapuu risteykseen ”kolmion tai STOP-merkin takaa”, tulisi raitiovaunun väistää etuajo-oikeutettua liikennettä. Poikkeuksena tähän mm. Helsingistä useasta paikasta löytyvät erimalliset liikennevalo-opastimet, joilla pyritään helpottamaan julkisen liikenteen sujuvuutta, jotka tietenkin menevät noudattamisjärjestyksessä liikennemerkkien ohi.