Siirry sisältöön
Oikea turvaväli

Mikä on suositeltava turvaväli autoliikenteessä erilaisilla teillä esim. katu, moottoritie ym. ja eri nopeuksilla?

Voimassa olevan tieliikennelain (729/2018) 20 § kertoo ajoneuvojen välisestä etäisyydestä seuraavaa:

”Ajoneuvolla on pidettävä edellä kulkevaan ajoneuvoon tai raitiovaunuun sellainen etäisyys, että peräänajon vaaraa ei ole. Taajaman ulkopuolella on moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla muuta liikennettä selvästi hitaammin ajavien pidettävä toisiinsa sellaiset etäisyydet, että ohittava ajoneuvo voi turvallisuutta vaarantamatta ajaa niiden väliin.”

Lisäksi tieliikennelain 5 § säätää yleisesti turvallisesta ajoneuvon kuljettamisesta seuraavaa:

”Ajoneuvon ja raitiovaunun nopeus ja etäisyys toiseen tienkäyttäjään on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä muut olosuhteet. Ajoneuvo ja raitovaunu on kyettävä hallitsemaan kaikissa liikennetilanteissa. Ajoneuvo ja raitiovaunu on voitava pysäyttää edessä olevan tien näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa.”

Käytännössä hyviä nyrkkisääntöjä riittäviin etäisyyksiin ovat seuraavat:

  • Taajamanopeuksissa (50 km/h ja alle) vähintään puolet käytetystä nopeudesta metreinä (esimerkiksi 40 km/h nopeudessa 20 metriä)
  • Taajamanopeuksissa vähintään 2 sekuntia edellä ajavaan
  • Maantienopeuksissa (yli 50 km/h) vähintään käytetty nopeus metreinä (esimerkiksi 80 km/h nopeudessa 80 metriä)
  • Maantienopeuksissa vähintään 4 sekuntia edellä ajavaan

Nämä nyrkkisäännöt koskevat hyviä ajo-olosuhteita, joten heikommissa olosuhteissa etäisyyksiä on pidennettävä. Lisätietoa turvavälistä löytyy verkkosivuiltamme.