Siirry sisältöön
Lääkärin määräämä ajokielto ja traktorimönkijä

Koskeeko väliaikainen lääkärin määräämä ajokielto traktorimönkijää, jonka suurin nopeus 60 km/h?

Kyllä, koskee myös traktorimönkijää.

Traktorimönkijän ajaminen edellyttää ajokorttia. Mönkijästä riippuen ajokorttiluokan tulee olla vähintään T tai AM.

Joka tapauksessa kaikki nämä ajokortit kuuluvat ryhmän 1 ajokortteihin kuten henkilöauton ajokorttikin. Ryhmän 1 ajokorteilla on samat terveysvaatimukset.

Kun lääkäri toteaa, että henkilön ajoterveys ei täytä ajokorttiryhmän terveysvaatimuksia, niin hän keskustelee tästä potilaan kanssa ja kertoo tälle, että ajaminen ei ole nyt sallittua ja kertoo kieltonsa perusteet.

Kielto kirjataan sairauskertomukseen ja tuloste tästä annetaan potilaalle. Tilapäistä ajokieltoa ei ilmoiteta poliisille. Potilaalle on syytä kertoa, että ajaminen kiellosta huolimatta voi esim. johtaa onnettomuustapauksissa liikennevakuutuskorvausten heikentymiseen tai rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Jos terveydentila on alentunut pitkäaikaisesti siten, että oletettavasti vähintään 6 kk:n ajan ajoterveysvaatimukset eivät täyty, on lääkäri velvollinen ilmoittamaan asian salassapitovelvoitteen estämättä myös poliisille (Ajokorttilaki 21 §).