Siirry sisältöön
Jalankulkijan väistäminen suojatiellä

Pitääkö suojatielle pääsyä odottavaa jalankulkijaa väistää? Lain mukaan täytyy antaa esteetön kulku, mutta on tulkinnanvaraista, että tarkoittaako tämä minulle väistämisvelvollisuutta? Tilanteessa tosiaan ajavalla suora tie, jonka läpi on vain suojatie, ei mikään käännöstilanne.

Pitää väistää. Esteettömän kulun antaminen tarkoittaa väistämisvelvollisuutta.

Voimassa olevan tieliikennelain (729/2018) 27 § kertoo suojatien yli ajamisesta seuraavaa:

”Ajoneuvolla suojatietä lähestyttäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta ja ajettava sellaisella nopeudella, että ajoneuvon voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä. Jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille, on annettava esteetön kulku.”

Voimassa olevan tieliikennelain esityksessä (HE 180/2017 vp) esteettömästä kulusta on erikseen kerrottu seuraavaa:

”Esteettömän kulun antamisella korostetaan tässä esityksessä väistämisvelvollisuuden ehdottomuutta. Sitä käytetään ilmaisuna säännöksissä, joissa väistämisen velvollisuutta halutaan korostaa. Tarvittaessa väistämisvelvollisen olisi siirryttävä sivuun tai jopa pysähdyttävä. Esteetön kulku olisi esityksen mukaan annettava hälytysajoneuvon ja saattueen lisäksi junalle, raitiovaunulle tai muulle radalla kulkevalle laitteelle sekä suojatiellä, kävelykadulla ja pihakadulla olevalle jalankulkijalle.”

Esteettömän kulun yhteys väistämisvelvollisuuteen ei siis lain perustelujen tukemana ole tulkinnanvarainen. Suojatiesäännöt eivät ole riippuvaisia esimerkiksi kääntymistilanteesta, vaan ovat aina voimassa silloin, kun liikenteenohjauslaitteella ei määrätä toimimaan toisin. Tieliikennelain 24 § säätää väistämisestä erikseen ja pitää sisällään esimerkiksi kääntyvän ajoneuvon väistämisvelvollisuuden suhteessa risteävää tietä ylittävään jalankulkijaan, pyöräilijään ja mopoilijaan.