Liikenneturvan missio

Missiomme on Liikenne yhdessä turvalliseksi.

Missiomme korostaa rooliamme liikenneturvallisuustyön keskusjärjestönä ja kuvaa nollavision mukaista tavoitetta, jossa kaikissa toimissa liikenneturvallisuus huomioidaan niin liikennejärjestelmän kuin yksilönkin tasolla. Työmme turvallisen liikennekäyttäytymisen edistäjänä tukee osaltaan sekä liikenneturvallisuuden kansallisten että EU-tavoitteiden saavuttamista.

Elinikäisellä liikennekasvatuksella ja viestinnällä edistämme turvallista liikennekulttuuria. Perustamme toimintamme tutkittuun tietoon.

Motivoimme yksilöitä, yhteisöjä ja ammattiryhmiä turvallisiin valintoihin liikenteessä. Olemme luotettava yhteistyökumppani, joka toimii tiiviisti yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa.

Turvallinen liikennekäyttäytyminen näkyy toisten parempana huomioimisena, ennakointina sekä myönteisenä vuorovaikutuksena liikenteessä.

Toimintaa ohjaavat periaatteet

Teemme tavoitteellista yhteistä työtä

 • Teemme monialaista yhteistyötä liikenneturvallisuuden parantamiseksi.
 • Sovimme yhteisistä tavoitteista ja sitoudumme niiden toteuttamiseen.
 • Käytämme tuloksellisuutta tukevia työvälineitä. 

Toimintamme perustuu tutkittuun tietoon

 • Tutkittu tieto ohjaa toimintaamme.
 • Tunnistamme uusia ilmiöitä ja perehdymme niihin.
 • Tuotamme tietoa työmme tueksi.

Teemme työmme kestävästi ja tasavertaisesti

 • Teemme työtä tasavertaisen turvallisuuskehityksen eteen.
 • Tunnemme yhteiskunnallisten ilmiöiden vaikutukset liikenneturvallisuuteen
 • Teemme työtämme sosiaalisesti, eettisesti ja ekologisesti kestävältä pohjalta.

Toimimme avoimesti ja toisia kunnioittaen

 • Kutsumme ja kannustamme avoimeen dialogiin .
 • Toimintatapamme herättää ja lisää luottamusta.
 • Toimintamme  on läpinäkyvää ja ratkaisuhakuista. 

Olemme liikenneturvallisuuden suunnannäyttäjä

 • Toimimme kuten opetamme.
 • Vahvistamme eri osapuolten aktiivista toimijuutta.
 • Opimme uutta ja kehitämme liikenneturvallisuustyötä myös kokeilujen kautta
Aihepiirit: