Toiminta-ajatuksemme

Toteutamme tieliikenteen turvallisuusvisiota osana valtakunnallista liikenneturvallisuustyötä ja palvelemme kaikkia tienkäyttäjiä. Paikallisuus on tärkeä tekijä vaikuttavan liikennevalistuksen kannalta.

Tehtävänämme on vaikuttaa kansalaisten arvoihin, asenteisiin ja liikennekäyttäytymiseen sekä liikenneturvallisuustietouden ja turvallisuuden arvostuksen lisäämiseen yhteiskunnassa. Arvostamme ja tuemme vapaaehtoista työtä liikenneturvallisuuden hyväksi.

Ylläpidämme asiantuntevaa liikenneturvallisuuskeskustelua viestimällä ja kampanjoimalla.

Visiomme

Visiomme ohjaa organisaatiomme ja toimintatapojemme kehittämistä. Tulevaisuuden kuva muodostuu kolmesta pääkohdasta.

Säilytämme arvomme riippumattomana asiantuntijana, joka ymmärtää ihmistä liikenteessä ja osaa vaikuttaa monipuolisesti turvallisen liikkumisen hyväksi. Roolimme ihmisten turvallisen liikkumisen puolestapuhujana liikennettä koskevissa valtakunnallisissa ja paikallisissa päätöksissä vahvistuu entisestään.

Koko maan kattava yhteistyöverkostomme voimistuu ja toimintamme laatu paranee. Verkostoa aktivoimalla ja tukemalla lisäämme yhteistyökumppaniemme omaehtoista turvallisuustoimintaa.

Olemme jatkossakin tiennäyttäjä liikennekulttuurin ja vapaaehtoisen liikenneturvallisuustyön edistämisessä. Varmistamme jatkuvuuden keskeisten turvallisuusaiheiden käsittelyssä. Palveluillamme on jatkuvaa kysyntää median, viranomaisten, järjestöjen, tienkäyttäjien ja päättäjien keskuudessa.

Arvomme

Turvallisuus ensin

Ydinosaamistamme ovat ihmisten turvalliseen liikkumiseen vaikuttaminen, liikennekulttuurin edistäminen sekä ihmisen roolin ymmärtäminen ja puolustaminen liikkumista koskevissa ratkaisuissa.

Asiantuntijuus

Asiantuntemuksemme, riippumattomuutemme ja työmme laatu perustuvat tutkittuun tietoon ja luotettaviin tilastoihin. Teemme vaikuttavaa viestintää ammattitaitoisesti.

Yhteistyö

Olemme luotettava, joustava ja yhteistyötä arvostava kumppani. Verkostoidumme ja luomme yhteyksiä yli hallinto- ja intressirajojen. Aktivoimme ja autamme yhteistyökumppaneitamme ottamaan turvallisuuden edistämisen osaksi heidän omaa toimintaansa. Tavoitamme alueelliset ja paikalliset toimijat aluetyömme kautta koko maassa ja pidämme suoran yhteyden tienkäyttäjiin ja päättäjiin.

Aihepiirit: