Viestintä ja kampanjointi

Ylläpidämme asiantuntevaa liikenneturvallisuuskeskustelua viestimällä ja kampanjoimalla ajankohtaisista liikenneturvallisuuden ilmiöistä. Toiminnassamme on tärkeää tiivis yhteistyö eri tiedotusvälineiden kanssa.

Aluetoiminta ja kuntatyö

Liikenneturvan 12 alueellista toimipistettä ovat läheisessä yhteistyössä oman alueensa eri viranomaisten, järjestöjen ja tiedotusvälineiden kanssa. Paikallinen läsnäolomme auttaa meitä koordinoimaan liikenneturvallisuustyötä valtakunnallisesti ja viemään toimintaamme lähelle jokaista maamme tiellä liikkujaa.

Alueellisen toimintamme perustana on monipuolinen kuntatyö, joka tavoittaa merkittävän osan kunnista ja kuntalaisista. Iso osa työstämme tapahtuu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten vetämissä liikenneturvallisuusryhmissä.

Elinikäinen liikennekasvatus konkretisoituu paikallisten toimipisteidemme kouluttaessa neuvoloiden, päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten, nuorisotoimen sekä työsuojelun henkilöstöä ja iäkkäiden kanssa toimivia. Lisäksi koulutusta saavat koululaisautonkuljettajat, liikennepuistojen työntekijät, toimittajat, kodinhoitajat, maahanmuuttajat, vaihto-oppilaat ja lukuisat muut liikenteen turvallisuudesta innostuneet ryhmät. Paikallisten toimipisteiden tukena on Liikenneturvan valmentama oma kouluttajaverkosto.

Kuntaliitto, Liikenneturva, Liikennevirasto ja Trafi ovat toteuttaneet kuntien liikenneturvallisuustyön avuksi käsikirjan ja käytännönläheisen verkko-oppaan, joka löytyy osoitteesta www.liikenneturva.fi/kuntaopas. Liikenneturvallisuustyön verkko-oppaassa käydään käytännön tasolla läpi liikenneturvallisuussuunnitelman laadinta ja miten se otetaan käyttöön. Verkko-oppaassa annetaan myös käytännön toimenpidesuosituksia jokaiselle hallintokunnalle.

Katso lähin toimipiste yhteystiedoista.

Jäsenyhteistyö

Liikenneturva on vapaaehtoisen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö, jolla on 54 eri aloja edustavaa jäsenyhteisöä. Toimimme läheisessä yhteistyössä näiden järjestöjen sekä alan viranomaisten kanssa. Yhteistyömme on erinomainen keino parantaa liikenneturvallisuutta, sillä näin hyödynnämme jäsenyhteisöjemme erityisosaamista ja kontakteja.

Yhteistyössä tehtyjä kampanjoita ovat mm. Rengasratsia, Auton päivä, Auton vapaapäivä, Vanhusten viikko, Tapaturmapäivä sekä useat yhteiskampanjat.

Elinikäinen liikennekasvatus

Liikenneturva tekee koko eliniän kattavaa liikennekasvatustyötä. Tätä varten tuotamme monipuolista koulutusaineistoa eri ikäryhmien tarpeisiin ja perehdytämme heidän parissaan työskenteleviä liikennekasvatukseen.

  • Lasten ja nuorten liikennekasvatuksessa tärkeimpiä kanavia ovat koululaitos, harrastus- ja muut nuorisojärjestöt sekä puolustusvoimat.
  • Aikuiset tiellä liikkujat tavoitamme tiedotusvälineiden kautta sekä yritysten kanssa tehtävillä hankkeilla.
  • Järjestämme iäkkäille erilaisia teematilaisuuksia ja kursseja, koulutamme kouluttajia sekä tuotamme aineistoja.

Koulutus

Liikenneturvan erityisenä tehtävänä on kehittää kuljettajien jatkokoulutusta ja etsiä keinoja kuljettajaryhmien tavoittamiseksi. Tarjoamme ohjelmia ja oppimateriaalia mopoilijoille, moottoripyöräilijöille, moottorikelkkailijoille, henkilöautonkuljettajille, raskaan kaluston kuljettajille sekä ikäkuljettajille. Koulutusohjelmien tavoitteena on auttaa kuljettajia tunnistamaan liikenteen riskejä ja ottamaan ne huomioon jokapäiväisessä liikennekäyttäytymisessään. Liikenneturvan teema ”Pidä pelivaraa” on ajattelutapa, jossa keskeistä on oppia välttämään vaaratilanteita.

Lisätietoa maksuttomista kouluttajapalveluista saat Liikenneturvan paikallisista toimipisteistä.

Tutkimus ja tilastot

Tuotamme ja kokoamme liikenneturvallisuuteen liittyviä aineistoja viestinnän ja koulutuksen suunnittelun ja kohdentamisen tueksi sekä arvioimme toteutettujen toimenpiteiden tuloksellisuutta. Tilastopalvelumme perusta on tiedon luotettavuus ja ajantasaisuus.

Tutkimus- ja tilastotiedoilla palvelemme median ja viranomaisten tarpeita liikenneturvallisuuskysymyksissä:

  • Liikennekäyttäytymisen seurantatutkimukset.
  • Liikenteen ilmapiiri ja muut kyselytutkimukset.
  • Tilastot.

Kansainvälinen toiminta

Liikenneturvallisuustyö on organisoitu eri tavoin eri maissa. Erityisesti Pohjoismaat ovat organisoineet liikenneturvallisuutta tukevan koulutuksen, kasvatuksen ja viestinnän samankaltaisesti. Liikenneturvalle kansainvälinen yhteistyö on hyödyllinen tiedon jaon ja oppimisen väylä. Kansainvälisissä järjestöissä vaikuttamalla pyritään parantamaan niin Euroopan kuin Suomen kansallista liikenneturvallisuutta.

Liikenneturva on jäsenenä seuraavissa ulkomaisissa järjestöissä: ETSC, European Transport Safety Council ja NTR, Nordiska Trafiksäkerhetsrådet. Tuemme lisäksi YK:n ja WHO:n Decade of Action for Road Safety 2011-2020 -hanketta.

Aihepiirit: