OTO-kouluttajat toimivat Liikenneturvan edustajina messuilla ja tapahtumissa sekä kampanjoihin liittyvissä tilaisuuksissa.Kouluttajat vetävät muun muassa pelivarakursseja työpaikoilla ja ikäkuljettajien ajosyynejä vanhemmalle väestölle tai toimivat asiantuntijoina koulujen vanhempainilloissa tai liikenneturvallisuusviikon tapahtumissa. Kouluttajat osallistuvat myös liikennekäyttäytymisen seurantadatan keräämiseen.

Haluatko OTO-kouluttajaksi?

Liikenneturvan kouluttajaksi voi hakea ottamalla yhteyttä lähimpään toimipisteeseemme. Kouluttajien valinta tapahtuu tarpeen sekä kouluttajan osaamisen ja kokemuksen perusteella. Kouluttajille ei ole asetettu muodollisia (esim. koulutustaso) pätevyysvaatimuksia. Suuri osa kouluttajistamme on liikenneopettajia, opettajia tai poliiseja. Joukossa on myös esimerkiksi psykologeja ja insinöörejä.

Kouluttajien valinnassa arvioidaan soveltuvuutta esimerkiksi seuraavilta osa-alueilta:

  • kouluttaja- tai opettajakokemus
  • liikenneturvallisuusasioiden ja -sisältöjen hallinta
  • vuorovaikutustaidot ja
  • erityisosaaminen.

Kouluttajaksi valittu saa perehdytyksen kouluttajana toimimiseen. OTO-kouluttajat saavat Liikenneturvalta sopimuksen mukaisen korvauksen tekemästään työstä kouluttajana.

Liikenneturvan kouluttajasopimus on määräaikainen ja se tehdään viideksi vuodeksi kerrallaan. Kouluttajasopimus voidaan tehdä 18 vuotta täyttäneen henkilön kanssa ja yläikäraja kouluttajalle on 70 vuotta. Toimitusjohtajan päätöksellä kouluttajana voi toimia tämän ikärajan jälkeenkin.

Avustavissa tehtävissä voidaan käyttää 15 vuotta täyttäneitä ja Liikenneturvan kouluttajaverkoston ulkopuolisia henkilöitä.

Aihepiirit: