Liikenneturvan hallituksen asettama palkitsemistoimikunta tekee ehdotuksensa palkittavista henkilöistä Liikenneturvan hallitukselle, joka lähettää ne edelleen ministeriöön liikenneministerin päätettäväksi.

Esitys ansiomitalin saajaksi on tehtävä kunkin vuoden helmikuun puoliväliin mennessä. Ministerin päätöksen jälkeen kaikkien, joille mitalia ei ole myönnetty, hakemukset mitätöityvät. Mitalia voidaan esittää samalle henkilölle myös useamman kerran. Ansiomitalit jaetaan aina keväisin.

Mitalia esittäessänne pyydämme ottamaan huomioon, että mitalia ei myönnetä sinä vuonna, jona henkilö täyttää ns. pyöreitä vuosia eikä jo eläkkeellä oleville henkilöille, mikäli he eivät edelleen aktiivisesti toimi alalla. Liikenneturvan hallitus tai palkitsemistoimikunta eivät ole velvollisia perustelemaan kannanottojaan.

Ansiomitalia koskeviin kysymyksiin vastaa Liikenneturvan toimitusjohtaja tai hänen assistenttinsa.

 

Kuva: Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner jakoi liikenneturvallisuusalan ansiomitalit 12 henkilölle pitkäjänteisestä työstä liikenneturvallisuuden hyväksi 30.5.2017. Kuvassa vasemmalta oikealle: Yrjö Pilli-Sihvola, Vesa Roima, Kalle Parkkari, Sami Luoma, Kalle Jokinen, Iiro Lehtonen, Kimmo Kiuru, Heikki Alanko, Kyllikki Komulainen, Anne Berner, Timo Jaakkola, Anna-Liisa Tarvainen, Veli-Matti Ojanperä, Leif Beilinson. Kuva: Nina Mönkkönen/Liikenneturva.

Aihepiirit: