Liikenneturvasta annetun lain mukaan organisaation tarkoitus on edistää tieliikenteen turvallisuutta tiedotuksen, valistuksen ja koulutuksen keinoin sekä omaa toimintaa palvelevalla tutkimuksella. Lisäksi keskusjärjestö opastaa ja yhteensovittaa 54 jäsenyhteisönsä liikenneturvallisuustyötä, tekee aloitteita ja toimii muutoinkin liikenneturvallisuuden hyväksi.

Rahoitus

Liikenneturva saa toimintansa rahoittamiseksi valtionavustusta. Liikennevakuutusyhtiöiltä kerätään liikenneturvallisuusmaksua, joka ohjataan tieliikenteen turvallisuustyöhön valtion budjetin kautta. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on se valtionapuviranomainen, joka jakaa rahat tähän toimintaan.

Toimielimet

Liikenneturvan päättäviä toimielimiä ovat keskusjärjestön kokoukset ja hallitus. Johtoryhmä on toimitusjohtajan neuvoa-antava toimielin. Liikenneturvassa toimivat lisäksi hallituksen nimeämät tiedotusalan neuvottelukunta, kävelyn ja pyöräilyn neuvottelukunta sekä palkitsemistoimikunta.

Keskusjärjestön kokous kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja hallitus neljä kertaa vuodessa. Valtioneuvosto määrää puheenjohtajan ja neljä jäsentä, jotka edustavat opetus- ja kulttuuriministeriötä, sisäasiainministeriötä ja sosiaali- ja terveysministeriötä sekä Liikennevirastoa. Keskusjärjestön kokous valitsee hallitukseen seitsemän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Liikenneturvan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet määrätään tai valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain.

Aihepiirit: