Valtioneuvosto määrää puheenjohtajan ja neljä jäsentä, jotka edustavat Väylävirastoa, opetusministeriötä, sisäministeriötä ja sosiaali- ja terveysministeriötä. Keskusjärjestön jäsenistön kokous valitsee hallitukseen seitsemän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Yleisen käytännön mukaan Liikenneturvan puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet määrätään tai valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.
Alla on Liikenneturvan hallituksen kokoonpano ja kunkin jäsenen toimiaika. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. 

Liikenneturvan hallitus vuonna 2021

VALTIONEUVOSTON MÄÄRÄÄMÄT

Puheenjohtaja

Suna Kymäläinen, kansanedustaja (2020-2021)

Jäsenet ja varajäsenet

Opetus- ja kulttuuriministeriö:

Jukka Lehtinen, opetusneuvos (2021-2022)
Heli Nederström, opetusneuvos (varajäsen) (2021-2022)

Sisäministeriö:

Jari Pajunen, poliisitarkastaja (2020-2021)
Seppo Sivula, poliisitarkastaja (varajäsen) (2020-2021)

Sosiaali- ja terveysministeriö:

Milla Mustamäki, hallitussihteeri (2021-2022)
Pirjo Lillsunde, neuvotteleva virkamies (varajäsen) (2021-2022)

Väylävirasto:

Risto Murto, yksikönpäällikkö (2020-2021)
Anna Saarlo, osastonjohtaja (varajäsen) (2020-2021) 

KESKUSJÄRJESTOJEN KOKOUKSEN VALITSEMAT

Juha-Pekka Halmeenmäki, toimitusjohtaja, Liikennevakuutuskeskus (2020-2021)
Kalle Parkkari, liikenneturvallisuusjohtaja, Liikennevakuutuskeskus (varajäsen) (2020-2021)

Johanna Vilkuna, liikenneasiantuntija, Suomen Kuntaliitto (2020-2021)
Hanna Kemppainen, yhdyskuntatekniikan asiantuntija, Suomen Kuntaliitto (varajäsen) (2020-2021)

Elina Nieminen, lakimies, Invalidiliitto ry (2020-2021)
Timo Kima, asiantuntija, Rahtarit ry (varajäsen) (2020-2021)

Iiro Lehtonen, toimitusjohtaja, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (2020-2021)
Pasi Hovi, yhteiskuntasuhdejohtaja, Linja-autoliitto (varajäsen) (2020-2021)

Jiri Kattelus, johtava asiantuntija, SF-Caravan ry (2021-2022)
Jukka Malinen, puheenjohtaja, Autokatsastusmiesten yhdistys ry (varajäsen) (2021-2022)

Jyrki Varjonen, psykiatrian erikoislääkäri, Suomen Lääkäriliitto ry (2021-2022)

Alpo Vuorio, työterveyshuollon erikoislääkäri, Suomen Lääkäriliitto ry (varajäsen) (2021-2022)

Pasi Perhoniemi, toiminnanjohtaja, Suomen Autoteknillinen Liitto ry (2021-2022)
Pasi Nieminen, toimitusjohtaja, Autoliitto (varajäsen) (2021-2022)
 

Johtoryhmä vuonna 2021

Puheenjohtaja

Toimitusjohtaja Pasi Anteroinen

Jäsenet

Hara, Kaisa, viestintäpäällikkö
Karvonen, Eini, yhteyspäällikkö (henkilöstön edustaja)
Kinisjärvi, Rainer, aluepäällikkö
Lintamo Heli, yhteyspäällikkö (henkilöstön varaedustaja)
Reinikainen, Visa, hallintopäällikkö
Tuomikoski, Satu, koulutuspäällikkö
Valtonen, Juha, tutkimuspäällikkö

Johtoryhmän sihteeri Sanna Rannikko

Aihepiirit: