Valtioneuvosto määrää puheenjohtajan ja neljä jäsentä, jotka edustavat Väylävirastoa, opetusministeriötä, sisäministeriötä ja sosiaali- ja terveysministeriötä. Keskusjärjestön jäsenistön kokous valitsee hallitukseen seitsemän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Yleisen käytännön mukaan Liikenneturvan puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet määrätään tai valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.
Alla on Liikenneturvan hallituksen kokoonpano ja kunkin jäsenen toimiaika. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. 

Liikenneturvan hallitus vuonna 2019

VALTIONEUVOSTON MÄÄRÄÄMÄT

Puheenjohtaja

Kalle Jokinen, kansanedustaja (2018-2019)

Jäsenet ja varajäsenet

Väylävirasto:

Heikki Hernesmaa, turvallisuusjohtaja (2018-2019)
Mirja Noukka, ylijohtaja (varajäsen) (2018-2019) 

Opetus- ja kulttuuriministeriö:

Jukka Lehtinen, opetusneuvos (2019-2020)
Heli Nederström, opetusneuvos (varajäsen) (2019-2020)

Sisäministeriö:

Jari Pajunen, poliisitarkastaja (2018-2019)
Seppo Sivula, poliisitarkastaja (varajäsen) (2018-2019)

Sosiaali- ja terveysministeriö:

Hannu Ijäs, johtaja (2019-2020)
Pirjo Lillsunde, neuvotteleva virkamies (varajäsen) (2019-2020)

KESKUSJÄRJESTOJEN KOKOUKSEN VALITSEMAT

Ulla Niku-Koskinen, toimitusjohtaja, Liikennevakuutuskeskus (2018-2019)
Kalle Parkkari, liikenneturvallisuusjohtaja, Liikennevakuutuskeskus (varajäsen) (2018-2019)

Johanna Vilkuna, liikenneasiantuntija, Suomen Kuntaliitto (2018-2019)
Hanna Kemppainen, yhdyskuntatekniikan asiantuntija, Suomen Kuntaliitto (varajäsen) (2018-2019)

Sakari Kaikkonen, puheenjohtaja, Ammattipätevyyskouluttajat ry (2018-2019)
Timo Kima, puheenjohtaja, Rahtarit ry (varajäsen) (2018-2019)

Jarmo Jokilampi, puheenjohtaja, Suomen Autokoululiitto ry (2018-2019)
Iiro Lehtonen, toimitusjohtaja, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (varajäsen) (2018-2019)

Jukka Malinen, puheenjohtaja, Autokatsastusmiesten Yhdistys ry (2019-2020)
Harri Pasanen, 2. varapuheenjohtaja, AKT ry (varajäsen) (2019-2020)

Jyrki Varjonen, pyskiatrian erikoislääkäri, Suomen Lääkäriliitto ry (2019-2020)
Alpo Vuorio, työterveyshuollon erikoislääkäri, Suomen Lääkäriliitto ry (varajäsen) (2019-2020)

Pekka Rissa, toimitusjohtaja, Autoalan Keskusliitto ry (2019-2020)
Pasi Perhoniemi, toiminnanjohtaja, Suomen Autoteknillinen Liitto ry (varajäsen) (2019-2020)

Johtoryhmä vuonna 2019

Puheenjohtaja

Toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen

Jäsenet

Anteroinen, Pasi, järjestöpäällikkö
Hara, Kaisa, viestintäpäällikkö
Karvonen, Eini, yhteyspäällikkö (henkilöstön edustaja)
Kinisjärvi, Rainer, aluepäällikkö
Lintamo Heli, yhteyspäällikkö (henkilöstön varaedustaja)
Reinikainen, Visa, hallintopäällikkö
Tuomikoski, Satu, koulutuspäällikkö
Valtonen, Juha, tutkimuspäällikkö

Johtoryhmän sihteeri Sini Aarnio-Kurki.

Aihepiirit: