Siirry sisältöön
Suojatietä ylittämässä aikuinen ja lapsi. Auto ja pyöräilijä pysähtyneinä väistämistä osoittavan liikennemerkin takana.
Liikenneturva toivoo lisähuomiota kaupunkien nopeusvalvontaan ja alkolukkoihin

Poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toimintaohjelman luonnos vuosille 2021-2024 on ollut lausuntokierroksella, johon myös Liikenneturva on osallistunut. Poliisi on keskeinen ja näkyvä toimija liikenneturvallisuuden edistämisessä ja Liikenneturva peräänkuuluttaakin panostusta etenkin ennaltaehkäisyyn. Esimerkiksi alkolukon aktiivisempi tarjoaminen ajokiellon vaihtoehtona voisi suitsia rattijuopumuksia tehokkaasti.

Yleisesti ottaen poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toimintaohjelman luonnos vuosille 2021-2024 on perusteellisesti valmisteltu, kiittelee Liikenneturvan toimitusjohtaja Pasi Anteroinen.

Toimintaohjelmassa on hyvin painotettu jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta parantavia keinoja: taajamien nopeusvalvontaa, suojateiden- ja väistämissääntöjen ja liikennevalojen valvontaa sekä vaarallisten paikkojen pysäköinninvalvontaa.

”Toimintaohjelmaan kirjatut poliisivalvonnan aihekokonaisuudet ovat kannatettavia. Automaattivalvontaa voisi laajentaa myös kaupunkeihin: turvallisuuden lisäksi nopeusrajoitusten noudattaminen lisää turvallisuuden tunnetta sekä viihtyvyyttä”, Anteroinen huomauttaa.

Alkolukosta varteenotettava vaihtoehto ajokiellolle

Etenkin alkoholirattijuopumuksissa uusijoiden osuus on suuri. Tapauksia voitaisiin vähentää, kun panostettaisiin ennaltaehkäisevään toimintaan. Poliisi voisi esimerkiksi määrätä kuljettajan päihdearviointiin entistä useammin tai ohjata aktiivisemmin alkolukon käyttöön.

”Alkolukon turvallisuuspotentiaali tulisi ottaa paremmin käyttöön. Ohjaus alkolukon käyttöön lähtee poliisista. Selvityksen mukaan alkolukkoa käyttäneet kuljettajat uusivat rattijuopumuksen muita kiinni jääneitä harvemmin. Alkolukon käyttö vähensi henkilön alkoholinkulutusta kokonaisuudessaan. Ajokiellon korvaavia alkolukkoja oli vuonna 2018 käytössä kuitenkin vain noin 900 ihmisellä”, Anteroinen harmittelee.

Sairaalatietojen mukaan alkoholitapausten osuus on iso myös pyöräilyonnettomuuksissa. Myös humalassa pyöräilyyn puuttumiseen tulisi kannustaa nykylainsäädännön puitteissa. 

Vaikuttavat toimenpiteet vaativat resursseja

Poliisivalvonnan resurssikysymys on rajattu toimenpideohjelman ulkopuolelle. Anteroinen kuitenkin huomauttaa, että ilman riittävää resurssointia vaikuttavuuden tavoitteisiin on vaikea yltää. 

”Liikennevalvonta tarvitsee asiantuntevia ja motivoituneita tekijöitä. Kansalaisten silmissä uskottava poliisivalvonta syntyy kohtaamisten, näkyvien toimien ja aktiivisen viestinnän kautta. Jos poliisivalvonta koetaan riittämättömäksi, synnyttää tämä pitkällä aikavälillä välinpitämättömyyttä liikenteen säännöistä, riskialtista käyttäytymistä ja liikenteen turvattomuutta”, Anteroinen painottaa.

Lue koko lausunto Liikenneturvan sivuilta.