Siirry sisältöön
Lausunto kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien, niiden perävaunujen sekä kevyiden sähköajoneuvojen rakenteista ja varusteista

TRAFICOM/46396/03.04.03.00/2020

Määräyksellä korvataan aiempi vastaava Liikenteen turvallisuusviraston 5.10.2018 antama määräys kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien, niiden perävaunujen sekä kevyiden sähköajoneuvojen rakenteesta ja varusteista (TRAFI/147282/03.04.03.00/2018).

Määräyksenantovaltuuden sanotaan perustuvan uuteen ajoneuvolakiin, mutta tietääksemme tästä ei ole vielä annettu edes hallituksen esitystä, vaikka lain pitäisi tulla voimaan 1.9. ns. EU:n puiteasetuksen voimaantullessa. Toki määräyksenantovaltuus on myös nykyisessä ajoneuvolaissa.

Perustelumuistion yksityiskohtaiset perustelut on kirjoitettu erittäin lukijaepäystävällisesti yhteen pötköön ja korostamatta mitenkään varsinaisia muutoksia. Näin yhdymme Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n lausuntoon tältä osin.

Kyseinen määräys on merkityksellinen erityisesti polkupyörien pakollisten turvallisuusvarusteiden kannalta. Polkupyörien heijastinvaatimuksille on ollut ns. kilpa- tai urheilukäyttöön tarkoitetuille polkupyörille lievennyksiä. Nyt tästä termistä ollaan luopumassa, ja tilalle on kehitetty käsite ”ainoastaan valoisaan aikaan käytettäväksi tarkoitettu polkupyörä”. Tämä käsite on, jos mahdollista vielä epämääräisempi, ja kattaa käytännössä kaikki polkupyörät, kunhan tarkastelu suoritetaan päiväsaikaan. Näin ollen herää kysymys, onko tarkoitus, että esimerkiksi liikenteenvalvonnassa heijastin- ja valovaatimuksia voidaan valvoa vain pimeään aikaan. Näyttäisi siltä, että ainoastaan takaheijastin jää polkupyörän todelliseksi pakolliseksi varusteeksi. Markkinat tulevat hyödyntämään tämän siten, että kaikki ylimääräinen heijastinvarustus tulee herkästi jäämään myytävistä pyöristä pois, ja vastuu pimeän aja pyöräilyvarustuksesta jää pelkästään käyttäjälle.

Liikenneturvan mielestä nykyiset kilpa- tai urheilukäyttöön tarkoitetuille polkupyörille sallitut lievennykset heijastinvaatimuksista ovat tarpeettomia, eivätkä ne liikenneturvallisuuden kannalta perusteltuja. Tieliikennekäytössä ajoneuvoilta tulee vaatia turvallisuusperustein varusteet, ja kisakäyttöön tarkoitetut ajoneuvot ovat sitten tieliikenteen ulkopuolella käytettäviä välineitä myös polkupyörien osalta.

Myytäville polkupyörille pakollisten varusteiden vaatimukset tulisi pääsääntöisesti vastata myös pimeällä ja hämärällä pyöräilyn edellytyksiä. Tästä voisi poikkeuksena olla korkeintaan pienten lasten polkupyörät, joilla tosiasiallisesti käyttöaika on päiväsaikaan.