Siirry sisältöön
Koronan poikkeusolot vähentäneet liikennekuolemia Euroopassa huhtikuussa

European Transport Safety Council (ETSC) on kerännyt ennakkotietoja koronan vaikutuksista liikenneturvallisuuteen Euroopassa. Alustavien tietojen mukaan EU:n alueella liikennekuolemat ovat huhtikuussa vähentyneet keskimäärin jopa 36 prosenttia. Maakohtaisia eroja kuitenkin on. Suomessa alkuvuosi huhtikuun loppuun mennessä ei vielä ollut merkittävästi poikkeava.

Euroopan unionin 25 jäsenvaltiosta kerättyjen alustavien tietojen mukaan liikennekuolemat vähenivät keskimäärin 36 prosenttia huhtikuussa 2020, kun tilannetta vertaa vastaavaan ajanjaksoon edellisten kolmen vuoden aikana. ETSC:n raportti (Avautuu uuteen ikkunaan) kertoo kuitenkin maakohtaisista eroista. Kun Italiassa liikennekuolemat vähenivät jopa 84 prosenttia, Ruotsissa, Tanskassa ja Hollannissa huhtikuun liikennekuolemissa ei näkynyt eroja edellisvuosiin tai määrä jopa kasvoi.

Korona-aika näkyi liikenteessä myös muun muassa ylinopeuksien määrän kasvussa. Näin tapahtui muun muassa Tanskassa, Virossa ja Ranskassa – sekä Suomessa, jossa tammi-helmikuussa vakavien liikennerikkomusten määrä kasvoi jopa 60 prosenttia. Huhtikuussa kasvu oli 30 %, raportti kertoo. Suurin osa näistä oli nimenomaan suuria ylinopeuksia.

”Ennakkotietojen mukaan Suomessa alkuvuosi oli liikennekuolemissa hieman edellisvuotta synkempi. Huhtikuussa oli kuitenkin kahden viikon jakso, johon ei ole toistaiseksi tullut yhtään poliisin ilmoittamaa liikennekuolemaa. Myös toukokuussa ja kesäkuussa on ennakkoarvion mukaan tapahtunut vähemmän kohtalokkaita onnettomuuksia”, kertoo Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen.

Onnettomuustietoinstituutin (Avautuu uuteen ikkunaan) mukaan liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat tammi–huhtikuussa 2020 yhteensä 72 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Tutkijalautakuntien alkuvuonna tutkimien onnettomuuksien määrä ei, satunnaisvaihtelu huomioiden, poikkea merkittävästi edellisten vuosien määristä. 

Onnettomuuksien taustalla vaikuttaneet riskitekijät eivät ole vielä tiedossa. Näin ollen ei vielä voida arvioida, missä määrin koronavirukseen liittyvät poikkeusolot mahdollisesti vaikuttivat onnettomuuksien syntyyn.

Lisätietoja:

tutkimuspäällikkö Juha Valtonen, Liikenneturva, p. 040 727 7776

liikenneturvallisuustutkija Salla Salenius, Onnettomuustietoinstituutti, p. 040 922 0804