Siirry sisältöön
Autoilija – huomaa ja huomioi pyöräilijät

Kevään edetessä liikenteeseen tulee entistä enemmän pyöräilijöitä, mopoilijoita ja moottoripyöräilijöitä. Ratin takana on siis syytä valpastua ja havainnoida huolella myös kaksipyöräiset. Liikenneturva korostaa, että tarkkana on oltava eritoten risteystilanteissa.

Talvi on hiljentänyt pyöräteitä ja -kaistoja, mikä voi saada osan autoilevista tottumaan vähäisempään pyöräliikenteeseen. Pyöräilymäärät lisääntyvät hyvien ajokelien myötä, mikä on otettava ratin takana huomioon. Risteyksissä tapahtuvat pyöräilijän ja autoilijan väliset onnettomuudet näkyvät myös tilastoissa. Monen onnettomuuden taustalla on inhimillinen havaintovirhe: kuljettaja ei ole huomannut lähestyvää pyöräilijää, kävelijää tai muuta liikkujaa – tai on havainnut tämän liian myöhään. 

”Etenkin oikealle kääntyessä kuljettajan katse jää liian helposti seuraamaan vain ajoradalta vasemmalta tulevia. Kun saapuu risteykseen, kannattaa nopeutta hiljentää hyvissä ajoin, jotta pyöräilijät ja kävelijät ehtii huomata. Ennen ratin kääntämistä katsotaan vielä olan yli, ettei pyöräilijä jää havainnoimatta”, Liikenneturvan koulutusohjaaja Erkka Savolainen neuvoo.

”Kevätauringon häikäisy tuo vielä omat haasteensa näkemiseen. Ja luonnollisesti jos katse on kännykässä, ei se ole liikenteessä. Havainnoinnissa on skarpattava yhtä lailla tutuilla ajoreiteillä kuin vieraammassa ympäristössä”, Savolainen muistuttaa.

Ennakoi, anna tilaa ja pidä turvaväli

Ennakoiva ajotapa ja huolellinen havainnointi tekevät liikenteestä turvallisempaa riippumatta siitä, onko liikenteessä autolla vai pyörällä. Myös ajoneuvon katveet edellyttävät kuljettajalta erityistä tarkkaavaisuutta kaistaa vaihdettaessa, oikealle käännyttäessä, liikkeelle lähdettäessä​ sekä peruutettaessa.

”Etenkin taajamissa onnettomuuksia ehkäistään tarkkailemalla aktiivisesti ympäristöä ja ennakoimalla muiden tienkäyttäjien toimintaa ja ajamalla itse ennakoitavasti. Tarkista kuollut kulma ja katso vielä kerran ovat tärkeitä ohjenuoria niin kokeneelle kuin kokemattomammalle kuljettajalle”, Savolainen luettelee.

Havainnoinnin lisäksi Savolainen painottaa, että kaksipyöräisille on muistettava antaa tilaa. Turvaväli pyörän perässä ajettaessa tai sivusuunnassa ohitettaessa on pidettävä riittävänä.

”Jokainen voi muistuttaa itseään siitä, että liikenteessä liikutaan muutoinkin kuin autoilla. On pyöräileviä, käveleviä, mopoilevia ja moottoripyöräileviä ihmisiä. Liikenne vain monimuotoistuu kesää kohti”, Savolainen korostaa.