Brev till föräldrarna (skickas endast till kommuner och skolor)

Under våren ordnar många skolor en introduktionsdag för barnen som börjar skolan under hösten och deras föräldrar. Trafikskyddet hoppas att broschyren Brev till föräldrarna delas ut i samband med introduktionsdagen. I broschyren uppmärksammas träning av skolvägen och hur riskerna i trafiken kan minskas samtidigt som barnets närmiljö utvidgas. Kommuner och skolor kan beställa behövligt antal broschyrer Brev till föräldrarna från Trafikskyddet på gratis.

Kategori:

Sidor 2
Storlek A4