Under våren ordnar många skolor en introduktionsdag för barnen som börjar skolan under hösten 2017 och deras föräldrar.

Trafikskyddet hoppas att broschyren Brev till föräldrarna delas ut i samband med introduktionsdagen. I broschyren uppmärksammas träning av skolvägen och hur riskerna i trafiken kan minskas samtidigt som barnets närmiljö utvidgas.

Kommuner och skolor kan beställa behövligt antal broschyrer Brev till föräldrarna från Trafikskyddet

  • per telefon 020 7282 327/Johanna Lorentz eller
  • per e-post johanna.lorentz [at] liikenneturva.fi

Brev till föräldrarna är gratis. 

 

 

 

 

Bifogad filer: 
Temakretsar: