Under våren ordnar många skolor en introduktionsdag för barnen som börjar skolan under hösten och deras föräldrar.

Trafikskyddet hoppas att broschyren Brev till föräldrarna delas ut i samband med introduktionsdagen. I broschyren uppmärksammas träning av skolvägen och hur riskerna i trafiken kan minskas samtidigt som barnets närmiljö utvidgas.

Kommuner och skolor kan beställa behövligt antal broschyrer Brev till föräldrarna från Trafikskyddet på gratis.

Temakretsar: