Gå till innehållet
Kaksi nuorta mopoauton vierellä.
Glöm ”utbildningen” i trafiken och låt de unga köra i fred

Förutom skolelever rör det sig nu också många andra stadiets studerande i trafiken. Nästan var tionde bilförare berättar i Trafikskyddets enkät att de ibland ”utbildar” unga som rör sig med moped eller mopedbil. De vuxna måste genom sitt eget agerande föregå med gott exempel, inte öka riskerna i trafiken.

Ingen är färdig chaufför genast efter att ha fått körkort, utan körfärdigheterna och övriga kunskaper utvecklas genom erfarenhet. Mopeder körs ofta av 15-åringar och numera sitter också 17-åringar bakom bilratten. Vuxna som rör sig på vägarna bör komma ihåg att unga förare fortfarande övar på att ta sig fram tryggt.

Största delen förstår detta, men enligt Trafikskyddets nya enkät* medger nästan var tionde (8 %) bilist att de ibland ”utbildar” ungdomar som rör sig med moped eller mopedbil. Trafikskyddets planerare Tomi Niemi påminner om att trafiken verkligen inte är en plats där man ska börja ”utbilda” andra.

”Unga förare – precis som alla vi andra – gör ibland misstag, men vi vuxna borde förstå det och vara tålmodiga. Minns du hur nervös du var de första gångerna du körde efter körprovet? Situationen blir bara värre och kan till och med bli farlig om man demonstrerar genom att blinka, tuta eller på annat sätt bete sig dåligt”, understryker Niemi.

Föregå med gott exempel

Av de bilister som besvarade enkäten uppger två tredjedelar (67 %) att de kör försiktigare och är mer uppmärksamma än vanligt om de ser en ung förare i trafiken.

”Var och en kan föreställa sig att den unga föraren är ens eget barn. Hur skulle du vilja att andra förare förhåller sig till honom eller henne? Genom sitt eget agerande måste man föregå med gott exempel i stället för att öka riskerna”, betonar Niemi.

När man möter en ung förare är det bra att köra extra uppmärksamt och undvika överraskande rörelser som den unga – eller någon annan – inte är beredd på i situationen. Man bör också noggrant överväga om det är nödvändigt att göra en omkörning.

”Till exempel i tätorter finns det ofta ingen anledning att köra om mopeder. Ett annat bra exempel är att hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd: genom köra för nära kan man göra en ung person som eventuellt är osäker ännu mer nervös. Vi låter alltså alla unga köra i fred oberoende av transportmedel”, vädjar Niemi.

Så här ger du en ung förare körfred:

  • Kör uppmärksammare och sakta ner vid behov.
  • Håll ett tillräckligt säkerhetsavstånd.
  • Håll dig lugn även om någon annan gör ett misstag.
  • Handla på ett sätt som fungerar som ett gott exempel.
  • Undvik överraskande rörelser.

*Trafikskyddet utredde finländarnas erfarenheter av trafiken genom en enkät i början av sommaren 2021. Enkäten genomfördes av Kantar TNS Oy och besvarades av 1 025 personer, varav 82 procent var bilister.