Gå till innehållet
Pyöräilijä ja autoilija kohtaavat pimeässä. Pyöräilijällä on punainen takavalo.
Baklyktan lyser röd hos varannan cyklist

Reformen av vägtrafiklagen 2020 gjorde cykelns röda baklykta obligatoriskt i mörker och skymning. Enligt Trafikskyddets uppföljningar förra hösten användes baklykta av drygt hälften av cyklisterna. Ett år tidigare använde endast en femtedel av cyklisterna baklykta. Även användningen av framlykta blev vanligare.  

Under uppföljningarna hösten 2020* brann framlyktan hos 68 procent och baklyktan hos 56 procent av cyklisterna. Uppföljningen hösten 2019** som gjordes före lagändringen visar att cirka 57 procent använde framlykta, medan endast en femtedel av cyklisterna använde baklykta.

”Lagändringen och informationen om den har ökat cyklisternas användning av belysning. På grund av avsaknaden av belysning kan polisen påföra en avgift för trafikförseelse på 40 euro, vilket också har kunnat inverka på att fram- och baklyktorna blivit vanligare. Till priset av avgiften för trafikförseelse får man ordentliga cykellampor ”, bekräftar Trafikskyddets kontaktchef Leena Piippa.

Hurdana är ordentliga cykellyktor?

Av Trafikskyddets enkät i december 2020 framgår att det vore bra om cyklisterna syns ännu bättre. Upp till 80 procent av respondenterna ansåg att alltför många cyklar i skymning eller mörker utan lyktor eller med lyktor med dålig effekt.

”Man upplever fortfarande att cyklisterna inte syns tillräckligt väl. Synligheten och användningen av cykellyktor har en stor betydelse för växelverkan och säkerheten i trafiken ”, funderar Piippa.

Kraven på cykellyktor gäller endast ljusens färg och riktning. Precis som andra fordon visas ljust ljus framåt och rött ljus bakåt på cykeln. Hjulbelysningen kan ersättas med motsvarande cykellyktor. I cykelns ljusanordningar finns ofta också ett blinkande alternativ, men det finns inga bestämmelser för hur man använder blinkande fram- och baklyktor på cykeln. Enligt Trafikskyddets uppföljningar använde tre cyklister av hundra blinkande framljus förra hösten.

Trafikskyddet rekommenderar att cykellyktan lyser utan avbrott.

”Det förs tidvis diskussioner om blinkande cykellyktor, eftersom de kan upplevas som störande. Blinkande ljus i trafiken är bra på att väcka uppmärksamhet i larm- eller varningsljus eller i blinkers på fordon. I stället för att blinkningsfunktionen lönar det sig för cyklister att satsa på ordentliga lyktor”, sammanfattar Piippa.

Cyklistens synlighet i mörker främjas också av reflexerna på cykeln och av cyklistens reflexer. En reflexväst är ett bra tillbehör till mörkret.

*Trafikskyddet kontrollerar cyklisternas användning av belysning i mörker årligen på riksnivå. År 2020 använde 68 procent av cyklisterna belysning på cykeln (N=5813). 56 procent av cyklisterna använde baklykta (N=5744).

**År 2019 använde 57 procent av cyklisterna belysning på cykeln (N=4571). 20 procent av cyklisterna använde baklykta (N=4504).

Trafikskyddet publicerar resultaten endast på riksnivå. De regionala resultaten specificeras inte, eftersom tidpunkten och vädret vid observationen på enskilda orter påverkar både cykelintresset och resultatet.