Gå till innehållet
Att backa in i parkeringsrutan minskar antalet farliga situationer

När man pratar om trafiksäkerhet är parkering inte det första man kommer att tänka på. Ändå sker nästan hälften av de ersatta trafikskadorna på parkeringsområden och ofta inträffar skadan vid backning. Trafikskyddet påminner om att försiktighet också behövs vid låga hastigheter.

Av de 102 162 trafikskador som ersattes år 2018 inträffade 44 procent på parkeringsområde och oftast inträffade skadan i samband med backning.*

”Parkeringsradar och -kameror är en bra hjälp när man parkerar, men de ersätter inte en skicklig förare som kan vrida på huvudet och aktivt följer med sin omgivning. Parkeringsradar och -kameror förutser inte”, bekräftar Trafikskyddets kontaktchef Tapio Heiskanen.

Parkering utanför det egna gårdsområdet kräver lyckligtvis endast sällan personoffer, men man borde ha kunnat förhindra allesammans. 

”Särskilt uppmärksam ska man vara när man parkerar i områden där det rör sig barn och äldre, såsom på skolornas och servicehusens gårdsområden”, påminner Heiskanen.

Föredra brandmansparkering – backa in i rutan eller kör genom den

Man kan bäst främja sin egen och andras säkerhet i parkeringsskedet genom att backa in i parkeringsrutan eller köra genom den. Det är lätt att backa rakt in i rutan när man övat på det några gånger.

”Namnet på brandmansparkeringen kommer från att bilen är parkerad så att fören är i startriktningen. Brandmansparkeringen kan genomföras antingen genom att backa eller genom att med försiktighet köra genom parkeringsrutan när det inte finns någon i rutan framför”, sammanfattar Tapio Heiskanen.

Det krävs lite mer möda att backa in i rutan när man kommer till platsen, men det är lättare och säkrare att backa in i en tom parkeringsruta än ut bland trafiken när man ska iväg.

Kom ihåg måttlig hastighet och väjningsreglerna

På parkeringsområdena är det mycket viktigt att komma ihåg uppmärksamheten och den måttliga körhastigheten, så att alla kan förutse varandras rörelser. Den som lämnar parkeringsrutan är alltid skyldig att väja för den övriga trafiken. När man lämnar parkeringsrutan ska man iaktta särskild försiktighet, vare sig man backar eller kör framåt.

Man ska inte lita på parkeringsrutornas markeringar eller de visuella breddskillnaderna mellan filerna. Parkeringsområdena är olika sinsemellan. Om körordningen på parkeringsområdet eller i samlingsfilen i dess närhet är det minsta tvetydig måste man hålla en tillräckligt låg situationshastighet, väja för dem som kommer från höger och vara beredd att vara flexibel. Det kan nämligen hända att det inte finns någon samlingsfil, även om vägen känns och ser ut så.

”Försiktighet, förutseende och positiv växelverkan framhävs på parkeringsområdet. Man behöver inte tutan eller fingrarna, man klarar sig längre med ett leende och vinkningar. Och att vänja sig vid brandmansparkeringen”, sammanfattar Heiskanen.

 *Försäkringsbolagens trafikskadestatistik 2018. Skador som ersatts från trafikförsäkringen. Institutet för olycksinformation