Siirry sisältöön

Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella

Kesäkuun 2020 alussa voimaan tulleen uuden tieliikennelain jälkeen on jäänyt epäselväksi seuraavanlainen tilanne: Mikäli ajoradan ylitse kulkee kaksiosainen yhdistetyn kävely- ja pyörätien jatke, pitääkö autoilijan antaa esteetön kulku myös ajaville pyöräilijöille, jotka tulevat oikealta tai vasemmalta?

Ja onko niin, että jos samassa tilanteessa olisi yksiosainen yhdistetyn kävely- ja pyörätien jatke, niin vain kävelijöille olisi annettava esteetön kulku?

Tässä ilmeisesti tarkoitetaan ”kaksiosaisella suojatiellä” ajoratamerkintää, jossa pyörätien jatkeen tiemerkintää on käytetty suojatiemerkinnän keskellä tai rinnalla. Jos autoilija lähestyy suoraan ajaen tienkohtaa, jossa on sekä suojatie että pyörätien jatke, autoilijan tulee noudattaa erityistä varovaisuutta ja ajaa sellaisella nopeudella, että ajoneuvon voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä. Jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille, on annettava esteetön kulku. Jos tilanne on lisäksi varustettu liikennemerkeillä B5, B6 tai B7, on autoilijan jalankulkijoiden ja pyörän taluttajien lisäksi väistettävä ajorataa ylittävää polkupyöräilijää. Ilman edellä mainittuja liikennemerkkejä polkupyöräilijän tulee väistää ajoradan liikennettä.

Näissä tilanteissa täytyy olla erityisen varovainen ja tarkkana, sillä että 1.6.2020 voimaan astunut laki toi muutoksen, jonka mukaan pyörätien jatke saadaan merkitään vain, jos väistämisvelvollisuus ajorataa ylittäviä kohtaan on osoitettu liikennemerkillä B5, B6 tai B7. Tähän uuteen merkitsemistapaan annettiin tienpitäjille kahden vuoden siirtymäaika, joten vielä noin puolentoista vuoden ajan voi pyörätien jatkeen tiemerkintöjä olla, vaikka väistämismerkkejä ei olisi asetettu. Ymmärrettävästi tämä voi tuottaa ongelmia kyseisiin tilanteisiin ja siksi ajoratamerkintöjen sijaan huomio kannattaakin kiinnittää liikennemerkkeihin ja liikennetilanteeseen kokonaisuutena.