Siirry sisältöön

Nopeusrajoituksen päättyminen

Ajan taajamassa ja rajoitukseksi vaihtuu 40 km/h. Myöhemmin tulee merkki, jossa tuo 40 km/h rajoitus päättyy. Mikä rajoitus tämän jälkeen on voimassa?

Voimassa on 50 km/h, taajaman yleisrajoitus. Liikennemerkki ”nopeusrajoitus päättyy” (C33 (Avautuu uuteen ikkunaan)) osoittaa, että aiempi liikennemerkillä osoitettu nopeusrajoitus päättyy ja siirrytään yleisrajoituksen piiriin. Yleinen nopeusrajoitus on taajamassa 50 km/h ja taajaman ulkopuolella 80 km/h.

Tieliikennelain (729/2018) liite 3.3, liikennemerkki C33 Nopeusrajoitus päättyy:

”Merkillä osoitetaan, että merkillä C32 (Avautuu uuteen ikkunaan) osoitettu nopeusrajoitus päättyy ja siirrytään yleisen nopeusrajoituksen piiriin.”

Tieliikennelain 9 § määrittelee yleiset nopeusrajoitukset:

”Taajaman ulkopuolella ajoneuvon ja raitiovaunun suurin sallittu nopeus on 80 kilometriä tunnissa, jos liikennemerkillä ei ole osoitettu noudatettavaksi muuta nopeusrajoitusta.
Taajamassa ajoneuvon ja raitiovaunun suurin sallittu nopeus on 50 kilometriä tunnissa, jos liikennemerkillä ei ole osoitettu noudatettavaksi muuta nopeusrajoitusta.”