Siirry sisältöön

Maastomönkijän käyttö tiealueella

Ns. maastomönkijällä sai aikaisemmin ajaa tiellä tilapaisesti pienen matkan. Vanhassa säännöissä oli myös tieto, että kypärää ei tarvinnut käyttää maastomönkijällä ajettaessa (kopio mönkijän matkassa kotelossa). Niin kypärää ei tarvinnu käyttää missään, mutta ajonopeus oli rajattu moponopeuteen. Miten nyt onko muutosta uudessa laissa, kun en ole löytänyt kyseistä tietoa? Lisäksi vaikka maastomönkijässä olisi vakuutus, niin kilpeä ei siihen tule vakuutusyhtiöltä. (minulla on vakuutus)

Maastomönkijää saa käyttää  tiealueella vain erityisissä poikkeustilanteissa kuten tienylitystilanteissa. Muut erityistilanteet, joissa maastoajoneuvoa saa kuljettaa tiealueella ovat (Tieliikennelaki 157 §):

  1. maastoajoneuvon kuljettaminen maastossa on kohtuuttoman vaikeaa kuljetustehtävän tai maaston olosuhteiden vuoksi
  2. maastoajoneuvon kuljettamista tiellä on pidettävä tien turvallisen ylittämisen kannalta tarpeellisena;
  3. maastoajoneuvoon lisätään polttoainetta sen käyttömaaston välittömässä läheisyydessä olevalla yleiselle liikenteelle tarkoitetulla alueella;
  4. maastoajoneuvo on siirrettävä tieliikenteeseen tarkoitetusta ajoneuvosta maastoon 3 kohdassa tarkoitetulla alueella;
  5. maastoajoneuvoa säilytetään 3 kohdassa tarkoitetulla alueella sijaitsevalla pysäköintipaikalla.

Mönkijän kuljettajan ja matkustajan on käytettävä asianmukaista suojakypärää. Suojakypärää ei lain perustella tarvitse käyttää korilla tai turvakaarella varustetulla mönkijällä liikuttaessa eikä eräissä työtehtäviin liittyvissä tilanteissa (Tieliikennelaki 92-93 §:t). Liikenneturva suosittelee kypärän käyttöä aina mönkijällä liikuttaessa.

Maastomönkijään tulee ja kannattaa ottaa liikennevakuutus mahdollisten vahinkojen varalta.