Siirry sisältöön

Hytittömällä traktorilla ajaminen

Saako uuden tieliikennelain mukaan tieliikenteessä ajaa vanhalla 60-luvun avomallisella turvakaarettomalla rekisteröidyllä traktorilla vain rekisteriin merkitty omistaja? Vai saavatko kaikki ajaa, jos vain on traktori ajoon oikeuttava ajokortti?

Olen törmännyt itsekin tuohon väittämään, että hytittömällä traktorilla saisi ajaa vain sen omistaja. Tieliikennelain (ei vanhan, eikä uudenkaan mukaan), asetusten ja määräysten mukaan sille ei ole perustetta.

Selitys väitteelle löytyy kuitenkin työturvallisuuslaista (738/2002) ja sen nojalla annetusta käyttöasetuksesta (VNa 403/2008), jota sovelletaan työhön, jossa työntekijä on työ- ja virkasuhteessa tai muussa siihen verrattavassa palvelussuhteessa työn teettäjään. Soveltamisalueeseen kuuluvat kaikki koneet, välineet ja muut tekniset laitteet sekä niiden asennetut yhdistelmät. Kyseinen laki ja käyttöasetus velvoittavat työnantajaa huolehtimaan työpaikalle hankittavien koneiden – sekä uusien että käytettyjen – ja myös käytössä olevien koneiden vaatimustenmukaisuudesta. Työnantajan tulee kiinnittää huomiota suojarakenteisiin (esim. turvakaari tai -kehys) tai niiden saatavuuteen (myös mahdolliset valmiit kiinnityspisteet; vuoden 1995 jälkeen markkinoille saatetuissa liikkuvissa työkoneissa on valmiit kiinnityspisteet, jos valmistaja on arvioinut, että koneen käyttöön liittyy kaatumisvaara).

Tällaisesta tilanteesta on olemassa muutama valitettava ennakkotapaus. Tässä yksi: https://www.tttlehti.fi/hytiton-traktori-vei-hengen-tyoturvallisuusrikos-ja-kuolemantuottamus/ (Avautuu uuteen ikkunaan)

Eli tuo hytittömällä traktorilla ajaminen vain omistajan toimesta koskee työsuhdetta, eikä ”normaalia” käyttöä. Joten esimerkiksi palkattu lomittaja tai vaikkapa kesätyöläinen ei saa kuljettaa hytitöntä traktoria. Muussa tilanteessa kaikki, ketkä omistavat kyseisen ajoneuvon ajo-oikeuden saavat sitä kuljettaa.

Kysymykseen, miten vakuutusyhtiöt suhtautuvat korvauksiin turvahytittömän traktorin onnettomuustilanteissa, suosittelen kääntymään Liikennevakuutuskeskuksen asiantuntijoiden puoleen.

On kuitenkin tärkeää tiedostaa, että useat hytittömät traktorit ovat akseleiltaan kapeita ja riski laitteen kaatumiseen on todellinen. On siis hyvä varmistaa, että kuljettajana toimiva henkilö omaa riittävän kokemuksen, taidon ja maltin traktorin kuljettamiseen.