Siirry sisältöön

Tulokset haulle: tieliikennelaki

83 hakutulosta
...ei siis varsinaisesti tieliikennelakiin. Lain 6 §:ssä (Avautuu uuteen ikkunaan) sanotaan ainoastaan, että: ”Ennakkoon tiedossa olevasta tiealueella tehtävästä työstä tai järjestettävästä tapahtumasta on ilmoitettava asianmukaisin alueelle sijoitetuin merkein tai ilmoituksin...
...mahdollisessa onnettomuustilanteessa. Lapsen kuljettaminen istuimessa tai perävaunussa voi vaikuttaa polkupyörän ajo-ominaisuuksiin, jarrutusmatkoihin ja pyörän vakauteen. Mitä tieliikennelaki sanoo lasten kuljettamisesta pyörällä Tieliikennelain mukaan alle 135 senttimetriä pitkän lapsen kuljettamiseen polkupyörällä...
Liikenteen onnettomuuksien määrä kasvaa kesäkuukausina. Nopeus, alkoholi, väsymys ja turvavyön käyttämättömyys näkyvät monen turman taustalla. Mitä muuta tien päällä tapahtuu kesäisin ja tuoko uusi tieliikennelaki muutoksia suveen? Liikenneturva on koko...
...tehdä joitain muutoksia tieliikennelakiin. Erään esityksen kohdan mukaan jalankulkijan olisi pyörätiellä tai yhdistetyllä kevyen liikenteen väylällä yleensä käytettävä väylän reunaa, joko oikeata tai vasenta. Samalla ehdotettiin laista poistettavaksi jalankulkijoita koskeva...
...värikäs ajoasu. Mönkijätyypit Mönkijät luokitellaan käytön ja tyyppihyväksynnän perusteella kahteen pääluokkaan: Maastomönkijä on maastoajoneuvo, jota saa käyttää tiealueella vain erityisissä poikkeustapauksissa. Katso tästä lisää tieliikennelaki 157 §. Tieliikenteeseen hyväksytyt mönkijät...
...syyn vuoksi turvallisempaa. Polkupyörää tai mopoa taluttava saa kuitenkin käyttää ajoradan oikeaa reunaa. Tieliikennelaki ei määrittele jalankulkijan paikasta jalkakäytävällä, ainoastaan pyörätiellä ja ajoradalla. Lyhyesti myös hiukan historiaa jalankulkijan paikasta pyörätiellä....
Onko traktorimönkijää ajettaessa täst edes pidettävä suojakypärää? Mönkijän kuljettajan ja matkustajan on käytettävä asianmukaisesti kiinnitettyä suojakypärää. Suojakypärää ei tarvitse käyttää korilla tai suojakaarella varustetulla mönkijällä liikuttaessa (tieliikennelaki 92 §) Liikenneturva...
...tulee itse tarkkailla ajokuntoaan. Myös tieliikennelaki määrittää kuljettajan ajokunnolle vaatimuksia pykälässä 17: Ajoneuvoa ei saa ajaa se, jolta sairauden, vian, vamman, väsymyksen tai päihtymyksen vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä puuttuu...
...kulkijoita. Erityisen tarkkana on oltava silloin, jos liikkeelle lähtee peruuttaen. Auton pysäköiminen niin, että pystyy lähtemään parkista keula edellä, onkin hyvä keino parantaa turvallisuutta. Uusi tieliikennelaki: vasemmalle pysäköinti taajamassa sallitaan...
Liikenneturvan selvityksen mukaan liikennemerkkien tuntemuksessa on parannettavaa. Kyselyyn vastanneista vain runsas puolet tiesi, että kielletty ajosuunta koskee myös pyöräilijöitä. Uusi tieliikennelaki toi uusia liikennemerkkejä myös pyöräliikenteeseen. Liikenneturva korostaa, että oman...
Liikennevinkit
...Lattu kertaa. Kesäkuussa 2020 voimaan tullut tieliikennelaki selvensi pyöräilijän oikeuden ylittää tie suojatietä pitkin ajaen. Myös pyörätien jatkeen merkitsemiseen tuli muutoksia. Tutustu muutoksiin. Pyörätie omana kaistanaan liikenneympyrässä Lahden uusi Svinhufvudinkadun...
...voi tulla molemmista suunnista”, Kalmakoski huomauttaa. Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa Viime kesänä voimaan tullut tieliikennelaki esitteli myös uuden liikennemerkin, jolla osoitetaan ajoneuvoliikenteelle väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa (Avautuu uuteen ikkunaan). Liikenneturvan kyselyssä vain...