Trafikskyddet, centralbyrån
Cittervägen 7
PB 29, 00421 Helsingfors
Tfn 020 7282 300 (Växeln är öppen kl. 8.15 - 16.00)
Fax 020 7282 303

Avgifter för att ringa till nummer som börjar med 0207 (inkl.24 % moms):

  • från fast nät 8,35 cent/samtal + 6,0 cent/min.
  • från mobiltelefon 8,35 cent/samtal + 17,17 cent/min.

Samtliga anställda har e-postadress. Adressen utgörs av: fornamn.efternamn [at] liikenneturva.fi.

För Trafikskyddet avsedd e-post är adressen: liikenneturva [at] liikenneturva.fi

Faktureringsadresser

E-fakturor
Räkningsadress: 003702016196
Operator: Basware Oyj,
BAWCFI22

Pappersfakturor
Trafikskyddet
Kassa
PB 29
00421 Helsingfors
FO-nummer: 0201619-6

Trafikskyddets distriktbyråer

Distriktschef Rainer Kinisjärvi, Uleåborg, tfn 020 7282 379

Trafikskyddet Helsingfors, tfn 020 7282 339 (Kontaktchef Meeri Sorjonen)
Trafikskyddet Joensuu, tfn 020 7282 390 
Trafikskyddet Jyväskylä, tfn 020 7282 386 (Kontaktchef Leena Piippa)
Trafikskyddet Kouvola, tfn 020 7282 369 (Kontaktchef Tarja Korhonen)
Trafikskyddet Kuopio, tfn 020 7282 397 (Kontaktchef Tuula Taskinen, tfn 020 728 2396)
Trafikskyddet Lahtis, tfn 020 7282 366 (Utbildningsinstruktör Ari-Pekka Lattu)
Trafikskyddet Rovaniemi, tfn 020 7282 38 (Kontaktchef Petri Niska)
Trafikskyddet St. Michel, tfn 020 7282 395 (Kontaktchef Eini Karvonen)

Trafikskyddet Tammerfors, tfn 020 7282 372 (Kontaktchef Marko Nieminen)
Trafikskyddet Uleåborg, tfn 020 7282 380 (Kontaktchef Eero Kalmakoski)
Trafikskyddet Vasa, tfn 020 7282 376 (Kontaktchef Heli Lintamo)
Trafikskyddet Åbo, tfn 020 7282 362 (Kontaktchef Tapio Heiskanen)

Ålands landskapsregering/Trafik-avdelningen, tfn 018 25000
Trafiksäkerhetskonsulent Catharina Smiderstedt tfn 018 25255 eller 0457 529 5005