Trafikform

Tid

Trafiksäkerheten har förbättrats 2016

Trafiken inför julen är som livligast dagen före julafton

Var beredd på vårsol

Vasa stad och Vasa centralsjukhus kartlägger tillsammans personalens säkerhet under vägen till och från jobbet

Baksätet är säkrast för barnet

Det irriterar att köra för nära