Trafikform

Tid

En tredjedel av alla förare reagerar på telefonens pipande medan de kör

Trafiken inför julen livligast på fredag och lördag

Barnens säkerhet ska beaktas även på korta resor

Barn under 135 cm behöver en bilbarnstol när de reser

Vinterhastigheterna tas i bruk senast på fredag 27.10.

Begränsade personbilar får inte försvaga de ungas trafiksäkerhet

En tredjedel av förarna kör förbi stoppskylten utan att stanna

Fyra av fem fördömer rattsurfing

I trafiken är man rädd för rattfyllerister och irriteras av omkörare

Nästan var tredje upplever att de kört för trötta

Midsommartrafiken: Var beredd på trafikstockningar på torsdag och söndag

Nästan alla ogillar rattfyllerister – ändå har nästan hälften kört småberusade

Positiva förhållningssätt till säkerhetstekniken – robotbilarna väcker oro

Påsktrafiken förväntas bli livlig – ännu kan det behövas vinterdäck

Säkerhetsteknik uppskattas – speciellt när den hjälper till att kontrollera bilen

Irritation i trafiken är allmänt – färre låter det synas

Användningen av bilbälte behöver ännu förbättras