Trafikform

Tid

En säker skolväg genom att öva

Finländarna är ett mobilfrälst folk också i trafiken

Elsparkcyklarna väcker oro – men får även tack av finländarna

Över nio av tio fotgängare stannar för rött ljus

Midsommaren i trafiken: Planera rutten och reservera tid för färden

Det klassiska felet i sommartrafiken kan bäst undvikas genom tillräcklig vila

Andra förares användning av mobilen är orsak till många farliga situationer

Bli bekant med ett elfordon innan du ger dig ut i trafiken

Ytterst få ger utlopp för sin ilska i trafiken – Trafikskyddet lyfter känslorna till ytan på sin vetenskapsdag

Lärarna ser trafikfostran som viktig, men vill ha stöd för förverkligandet

Två av fem har råkat ut för en farlig situation på grund av för hala skor

Stora trafikmängder under julen – Ta god tid på dig och stressa inte

Håll dig på benen på fredag – halt väglag kring lilla jul ökar fallrisken

Ger du positiv respons i trafiken? Det borde du.

Vinterhastigheterna tas i bruk före veckoslutet

Varannan finländare använder reflex

Mycket behöver förbättras gällande användningen av säkerhetsbälte i bussar

Däckratsiorna kör igång i hela landet - nu kollas mönsterdjup och däckkunskaper

Skolornas trafiksäkerhetsvecka satsar på att barn promenerar och cyklar tryggt och säkert

Bilister berättar: jag skulle kunna vara mer hänsynsfull vid övergångsställen