Trafikform

Tid

Var fjärde är bekymrad över sin närståendes körhälsa

Transportera hunden säkert och var beredd på olyckor

Den nya vägtrafiklagen fyllde ett år – vad har man kommit ihåg och hur syns förändringarna i trafiken?

Ledd ungdomsverksamhet i stället för mopedrakor

Hälften av cyklisterna använder hjälm

Kännedomen om väjningsreglerna bör förbättras både i Karleby, Seinäjoki och Vasa

Finländarnas kunskaper om trafikreglerna bör förbättras

Ge nyttohunden arbetsro

Nästan alla motorcyklister använder hjälm

Säkerhetsbältet har tryggat trafiken redan i 50 år

Bilarnas säkerhetsteknik blir allt vanligare genom långsamt påskyndande

Trafikskyddets uppdaterade rekommendationer om bilbarnstolar

Virtuella skolbesök och material för distansstudier stödjer trafikfostran under undantagsförhållandena

Trafiksäkerhet är ett viktigt tema för ungdomsarbetare

Svag is bakom många snöskoterolyckor

Nästan var tredje finländare har fallit på grund av halka under året

Nästan var tredje finländare har fallit på grund av halka under året

Snöskoterlederna i regel endast för snöskotrar

Finländarna dömer ut användningen av mobiltelefon i trafiken

Det lönar sig att undvika körning i baksmälla