Trafikform

Tid

Fram med reflexen nu – glömska är den vanligaste orsaken till att den inte används

Trafikskyddet uppmuntrar kommunerna att införa lägre hastighetsbegränsningar

Barnens delaktighet lyfts fram under den riksomfattande trafiksäkerhetsveckan

Baklyktan lyser röd hos varannan cyklist

Trafikskyddet och Traficom ger omfattande tips till föräldrar med barn i körkortsåldern

Glöm ”utbildningen” i trafiken och låt de unga köra i fred

"Att de skulle köra långsammare” – Skoleleverna önskar bättre beteende av bilisterna vid övergångsställena

Säkerhetsavstånd ger spelrum i sommartrafiken

Förarens användning av mobiltelefon gör passagerare rädda

Förarens användning av mobiltelefon gör passagerare rädda

De flesta anser att trafikanter kör för hårt vid vägarbetsplatser

Körskick försämras inte bara av berusande medel: oroväckande många kör för trötta

Var fjärde är bekymrad över sin närståendes körhälsa

Transportera hunden säkert och var beredd på olyckor

Den nya vägtrafiklagen fyllde ett år – vad har man kommit ihåg och hur syns förändringarna i trafiken?

Ledd ungdomsverksamhet i stället för mopedrakor

Hälften av cyklisterna använder hjälm

Kännedomen om väjningsreglerna bör förbättras både i Karleby, Seinäjoki och Vasa

Finländarnas kunskaper om trafikreglerna bör förbättras

Ge nyttohunden arbetsro