Siirry sisältöön

Tulokset haulle: nuorten liikenneturvallisuus

120 hakutulosta
...vuosiin. Arviomuistiossa todetaan, että ministeriö pitää tärkeänä nuorten liikkumisen mahdollistamista ja että esillä olleista vaihtoehdoista ne, joilla turvallista ajamista voitaisiin tukea nuorten liikkumistarpeet huomioiden, ovat ministeriön näkökulmasta ensisijaisia. Liikenneturvan mielestä...
Lue lisää
...kanavia tavoittamiseen Nuorten liikenneasenteisiin ja -käyttäytymiseen voidaan käyttää erilaisia keinoja ja lähestymistapoja: tietoa ja tosiasioita, omakohtaista kokemista ja tunteisiin vetoamista. Nuorten oma… Nuorten liikennekasvatus – Keinoja ja kanavia tavoittamiseen Liikenteessä...
Lue lisää
...tehtyä liikenneturvallisuusstrategiaa tärkeänä ja merkittävänä liikenneturvallisuustekona, mutta liikenneturvallisuustavoiteisiin verrattuna liian vaatimattomana. Erittäin vaativia tieliikenteen turvallisuustavoitteita tavoittelevaa liikenneturvallisuusstrategiaa ei voi rajata toimenpiteisiin, joilla ei olisi kustannusvaikutuksia tai jotka eivät vaadi suurempia...
Lue lisää
...liikenteessä, mikä lisää nuorten liikenneonnettomuuksia ja heikentää nuorten liikenneturvallisuutta. Jos ajokortti-ikää päätetään laskea, nuorten turvallisuutta tukevien toimien tulee olla ehdotettuja tehokkaampia ja laajempia. Esitämme ehdotettujen turvallisuustoimien tehostamista sekä listaamme lausunnon...
Lue lisää
...laatutekijä kaikissa ikäluokissa. Tilastojen valossa nuorten liikenneturvallisuustilanne on Suomessa kehittynyt myönteiseen suuntaan, mutta nuoret ovat edelleen yliedustettuina liikenneonnettomuuksissa. Suomessa 15–24-vuotiaiden liikenneturvallisuus on alle EU:n keskitason. Viimeisen kolmen vuoden aikana vuosittain...
Lue lisää
...Aluevaaleissa 23.1.2022 päätetään siitä, ketkä tekevät päätöksiä hyvinvointialueilla mm. nuorten mielenterveyspalveluista. Nyt on aika kehittää nuorten mielenterveyspalveluita. Tämä tukee myös liikenneturvallisuustyötä ja edistää nuorten liikenneturvallisuutta. Terapiatakuu tulee toteuttaa kaikilla hyvinvointialueilla....
Lue lisää
...ja ikäryhmän liikenneturvallisuus on Suomessa alle EU:n keskitason. Tämä näkyy myös kyselytuloksissa, sillä lähes kolme viidestä (59 %) nuorisotyöntekijästä kertoo, että nuorten liikennekäyttäytyminen omalla alueella huolestuttaa. ”Nuorten liikenneturvallisuus on kestoaihe,...
Lue lisää
...EU:ssa on nyt esitetty tavoite liikennekuolemien ja vakavien vammautumisten puolittamiselle vuoteen 2030 mennessä. Toivottavasti tämä tavoite kirjataan vakavasti myös Suomen tulevaan liikenneturvallisuusstrategiaan. Liikenneturvallisuustavoitteen saavuttaminen edellyttää myös vastaavia liikenneturvallisuustekoja. Tilastollisesti nuorten...
Lue lisää
...tämä on erikseen tavoitteessa 3. Uusi toimenpide-ehdotus: Edellisessä toimenpiteessä nuorten ylinopeudet ovat nostettu toimenpiteen kohteeksi. Yhtä lailla tärkeä ongelmakenttä on nuorten rattijuopumus – alkoholi ja muut päihteet nuorten onnettomuuksissa. Tähän...
Lue lisää
Valtakunnallista liikenneturvallisuusviikkoa vietetään taas 13.-17.9.2021. Tämän vuoden liikenneturvallisuusviikon teemana on ”Näe ja näy” Liikenneturvallisuusviikon tavoitteena on innostaa opettajia, oppilaita ja opiskelijoita huoltajineen kaikilla kouluasteilla ottamaan syksyn teemaviikon aikana liikenneturvallisuusasiat käsittelyyn....
Lue lisää
...joka kolmas pyöräilyonnettomuus ajetaan humaltuneena. Mikä liikenneturvallisuusstrategia on ja miksi se on tärkeä? Liikenneturvallisuusstrategia on itsessäänkin merkittävä liikenneturvallisuusteko. Se luo puitteet suunnitelmalliselle liikenneturvallisuustyölle, linjaa tavoitteiden vaatimat toimenpiteet ja määrittää vastuutahot....
Lue lisää
Valtakunnallista liikenneturvallisuusviikkoa vietetään taas13.-17.9.2021. Tämän vuoden liikenneturvallisuusviikonteemana on ”Näe ja näy”. Liikenneturvallisuusviikko käynnistää koko vuoden kestävän liikennekasvatustyön Liikenneturvallisuusviikon tavoitteena on innostaa opettajia, oppilaita ja opiskelijoita huoltajineen kaikilla kouluasteilla ottamaan syksyn...
Lue lisää