Siirry sisältöön

Tulokset haulle: nuorten liikenneturvallisuus

154 hakutulosta
...vuosiin. Arviomuistiossa todetaan, että ministeriö pitää tärkeänä nuorten liikkumisen mahdollistamista ja että esillä olleista vaihtoehdoista ne, joilla turvallista ajamista voitaisiin tukea nuorten liikkumistarpeet huomioiden, ovat ministeriön näkökulmasta ensisijaisia. Liikenneturvan mielestä...
Lue lisää
...onkin täysin tai jokseenkin sitä mieltä, että nuorten liikenneturvallisuus huolettaa. Nuoret ovat viime vuosien myönteisestä kehityksestä huolimatta yliedustettuina liikenneonnettomuuksissa. Lähes joka kolmas tieliikenteessä vahingoittunut on 15–24-vuotias, ja ikäryhmän liikenneturvallisuus on...
Lue lisää
...tehtyä liikenneturvallisuusstrategiaa tärkeänä ja merkittävänä liikenneturvallisuustekona, mutta liikenneturvallisuustavoiteisiin verrattuna liian vaatimattomana. Erittäin vaativia tieliikenteen turvallisuustavoitteita tavoittelevaa liikenneturvallisuusstrategiaa ei voi rajata toimenpiteisiin, joilla ei olisi kustannusvaikutuksia tai jotka eivät vaadi suurempia...
Lue lisää
...liikenteessä, mikä lisää nuorten liikenneonnettomuuksia ja heikentää nuorten liikenneturvallisuutta. Jos ajokortti-ikää päätetään laskea, nuorten turvallisuutta tukevien toimien tulee olla ehdotettuja tehokkaampia ja laajempia. Esitämme ehdotettujen turvallisuustoimien tehostamista sekä listaamme lausunnon...
Lue lisää
...toteutuu, ajokorttilakiin tulee lisätä vaatimus siitä, että alaikäiset kuljettajat aloittavat ajouransa valvotusti. Ajokorttilakia muutettiin viimeksi vuonna 2018. Muutosta perusteltiin tarpeella lisätä nuorten liikkumismahdollisuuksia sekä alentaa ajokorttien hintaa. Liikenneturvallisuus jäi perusteissa...
Lue lisää
Liikenneturva kiittää siitä, että sillä oli mahdollisuus osallistua sekä liikenneturvallisuusstrategian eri työryhmiin että ohjausryhmään. Strategia valmisteltiin laajassa yhteisyössä. Liikenneturva pitää nyt tehtyä liikenneturvallisuusstrategiaa merkittävänä liikenneturvallisuustekona ja tärkeänä linjanvetona tulevalle liikenneturvallisuustyölle....
Lue lisää
...laatutekijä kaikissa ikäluokissa. Tilastojen valossa nuorten liikenneturvallisuustilanne on Suomessa kehittynyt myönteiseen suuntaan, mutta nuoret ovat edelleen yliedustettuina liikenneonnettomuuksissa. Suomessa 15–24-vuotiaiden liikenneturvallisuus on alle EU:n keskitason. Viimeisen kolmen vuoden aikana vuosittain...
Lue lisää
...Aluevaaleissa 23.1.2022 päätetään siitä, ketkä tekevät päätöksiä hyvinvointialueilla mm. nuorten mielenterveyspalveluista. Nyt on aika kehittää nuorten mielenterveyspalveluita. Tämä tukee myös liikenneturvallisuustyötä ja edistää nuorten liikenneturvallisuutta. Terapiatakuu tulee toteuttaa kaikilla hyvinvointialueilla....
Lue lisää
...hyvät työvälineet ja loistavat työkaverit sekä mahdollisuuden oppia uutta nuorten liikenneturvallisuustyöstä ja viestinnästä. Kesätyössä pääset tekemään merkityksellistä työtä nuorten liikenneturvallisuuden edistämiseksi. Työpaikka on Liikenneturvan keskustoimisto Helsingin Kannelmäessä. Pandemiatilanteen niin vaatiessa,...
Lue lisää
...ja ikäryhmän liikenneturvallisuus on Suomessa alle EU:n keskitason. Tämä näkyy myös kyselytuloksissa, sillä lähes kolme viidestä (59 %) nuorisotyöntekijästä kertoo, että nuorten liikennekäyttäytyminen omalla alueella huolestuttaa. ”Nuorten liikenneturvallisuus on kestoaihe,...
Lue lisää
Tänään julkaistiin valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta. Sen kyljessä valmistui myös liikenneturvallisuusstrategia, joka on merkittävä teko turvallisemman liikenteen eteen jo itsessään. Molemmat viitoittavat Suomen tietä kohti liikenteen nollavisiota. Liikenneturvallisuusstrategiaa (Avautuu uuteen ikkunaan)...
Lue lisää
...EU:ssa on nyt esitetty tavoite liikennekuolemien ja vakavien vammautumisten puolittamiselle vuoteen 2030 mennessä. Toivottavasti tämä tavoite kirjataan vakavasti myös Suomen tulevaan liikenneturvallisuusstrategiaan. Liikenneturvallisuustavoitteen saavuttaminen edellyttää myös vastaavia liikenneturvallisuustekoja. Tilastollisesti nuorten...
Lue lisää