Uutinen
Autoilu
Kävely ja pyöräily

Vuosi 2013 oli viides peräkkäinen vuosi, jolloin liikennekuolemien määrä on jäänyt alle kolmen sadan. Viime vuonna tieliikenteessä menehtyi 258 ihmistä. Tieliikenteen turvallisuudelle asetettuja tavoitteita ei ole saavutettu. Suomi pyrkii vähentämään tieliikennekuolemien määrän enintään 218 tapaukseen vuoden 2014 mennessä.

Viime vuonna onnettomuuksissa menehtyi kolme ihmistä enemmän kuin 2012. Yhteensä tapahtui 5334 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Näissä loukkaantui kuusi prosenttia vähemmän ihmisiä kuin vuonna 2012. Muutokset vuoden 2012 onnettomuustilanteeseen olivat pieniä. Ikäryhmittäin tarkasteltuna iäkkäiden liikenneturvallisuustilanne huononi eniten.

Liikenneturva ja Tilastokeskus julkaisevat vuosittain tieliikenneonnettomuudet kokoavan tilastokirjan. Tilastokirja antaa kattavan kuvan suomalaisen tieliikenteen turvallisuudesta erotellen onnettomuudet iän, tienkäyttäjäryhmän ja kunnan mukaan. Avoin tutkittu tieto on tärkeä pohja liikenneturvallisuudesta käytävälle keskustelulle ja päätöksille. Tilastokirjan voi ladata Liikenneturvan verkkosivuilta.

Lisätietoa

Tutkimuspäällikkö Juha Valtonen, puh. 020 7282 310
Pasi Anteroinen, puh. 020 7282 348


Lähteet: Tilastokeskus ja Liikenneturva sekä Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustietokanta
Kuva: Liikenneturva

Tagit: 
Liikenneturvallisuus tilastot onnettomuustilasto tilastokirja tilastokeskus