Uutinen
Muu liikennemuoto

Tapaturmapäivän teemalla Ennakoi, etteivät jäisiviimeisiksi sanoiksi kiinnitetään huomiota arjen tilanteisiin, joissahetken harkinnalla voi olla suuri merkitys.Tapaturmapäivän teemaa tuodaan esille'kuolemattomilla viimeisillä sanoilla', joita yleisö saa ehdottaalisää Facebookissa. Sivustolla on myös e-postikortteja, joissa'viimeiset sanat' voi kirjoittaa erilaisiin tilanteisiin liittyvienkuvien puhekupliin. Lisäksi Tapaturmapäivän spotteja nähdään Ylen kanavilla jakuullaan kaupallisilla radioasemilla.Tapaturmapäivänä 13.9. kello 10-11järjestetään webinaarina paneelikeskustelun, joka on katsottavissa myös jälkikäteenTapaturmapäivä.fi-sivustolla. Vuosittain Suomessa sattuu yli miljoona fyysisen vammanaiheuttavaa tapaturmaa, ja niihin kuolee lähes 2 800 ihmistä. Tapaturmistaseuraa yli 400 000 lääkärikäyntiä ja yli 100 000 sairaalahoitojaksoa. Valtaosatapaturmista sattuu kotona ja vapaa-aikana, ja näistä aiheutuu huomattavastienemmän sairauspoissaoloja kuin työtapaturmista.Tapaturmapäivää on vietetty vuodesta 1995, aina vuodenjonain perjantaina 13. päivä. Päivän tavoitteena on kiinnittää huomiokeinoihin, joilla jokapäiväisiä vaaratilanteita voi välttää.Tapaturmapäivän järjestävät yhteistyössä sosiaali- jaterveysministeriö, sisäasiainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö,Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto, Finanssialan Keskusliitto,Työturvallisuuskeskus, Liikenneturva, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry,Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,Työterveyslaitos, Puolustusvoimat, Poliisihallitus, Suomen PelastusalanKeskusjärjestö SPEK, Onnettomuustutkintakeskus ja Suomen Kuntaliitto.LisätietojaTapaturmapäivä.fi
MateriaaliaWebinaarin ohjelma 13.9. klo 10-11Käy tykkäämässä: www.facebook.com/tapaturmapaiva
Neuvotteleva virkamies Merja Söderholm, STM,valtakunnallisen tapaturmayhteistyöryhmän puheenjohtaja, p. 0295 163 344, etunimi.sukunimi [at] stm.fi
YlitarkastajaHannu Tapola, STM, p. 0295 163 470, etunimi.sukunimi [at] stm.fi