Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriön tilaamassa selvityksessä Tieliikenteen turvallisuustoiminnan työnjako käydään läpi muun muassa eri vaihtoehtoja Liikenneturvan hallintomalleiksi sekä alan työnjakoa

Selvitysmies pitää ensisijaisena vaihtoehtona toiminnan nykymallin kehittämistä, eli työn jatkamista valtakunnallisena keskusjärjestönä ja vapaaehtoistyön kokoajana.

”Jäsenyhteisöt ovat Liikenneturvan voimavara ja vahvuus. Laaja jäsenpohja vahvistaa yhteistä sitoutumista liikenneturvallisuustyöhön ja antaa kansalaisyhteiskunnalle keinon saada äänensä kuulumaan”, sanoo Liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen.

Selvitysmies visioi, että liikenneturvallisuustyön ohjaus ja koordinointi keskittyisi jatkossa yhä enemmän Liikenteen turvallisuusvirastolle. Liikenneturvan mielestä onkin selvää, että Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto vastaavat liikennejärjestelmän kehittämisestä. Liikenneturvalle taas on luontevaa jatkaa työtään vaikuttamalla ihmisten liikennekäyttäytymiseen tieliikenteessä.

Selvitysmies korostaakin Liikenneturvan vahvuuksina viestinnän, kampanjoinnin ja koulutuksen osaamista.

Selvitysmiehen mukaan Liikenneturvan aluetyötä pidetään tärkeänä. Selvitysmies kuitenkin pohtii, pitäisikö aluetoimistoja yhdistää suuremmiksi kokonaisuuksiksi.

”Liikenneturvan tuki kunnille ja muille paikallisille toimijoille on tärkeää säilyttää. Paikallisuus on yksi toiminnan vaikuttavuuden kriteeri”, Tarvainen toteaa.

Liikenneturvallisuustyön kehittäminen jatkuu. Liikenneturvan rooli kansalaisten ja viranomaisten välissä on jatkossakin merkittävä.

Lisätietoja

toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen, puh. 040 1979 140 (to 31.10.2013 klo 11 alkaen)