Uutinen
Jalankulku
Pyöräily
Autoilu

Liikenneturva selvitti tienkäyttäjien väistämissääntöjen tuntemusta kyselytutkimuksella vuonna 2011*. Yleisesti ottaen tiellä liikkujat tuntevat väistämissäännöt, mutta yksi viidestä kysytystä keskeisestä väistämissäännöstä tunnetaan selvästi muita heikommin.

Pyöräilijä väistää pyörätieltä ajoradalle tullessaan suoraan ajavaa autoilijaa, elleivät liikennemerkit toisin määrää. Kuvitus Jukka Fordell.

Heikoiten tunnettiin suoraan ajavan auton ja pyörätien jatkeelle ajavan pyöräilijän välinen väistämissääntö, jonka tunsi vain noin kolmannes tienkäyttäjistä (34 %). Vuodesta 1997 väistämisvelvollisuus muuttui ja pyöräilijän on pitänyt pyörätieltä ajoradalle tullessaan väistää suoraan ajavaa autoilijaa, elleivät liikennemerkit osoita toisin. Kääntyvän auton tulee väistää risteävää tietä ylittävää pyöräilijää.

Muut säännöt tunnetaan tutkimuksen mukaan paremmin. Autoilijan velvollisuuden väistää pyörätien jatkeelle ajavaa pyöräilijää, kun autoilija tulee kärkikolmion takaa, tiesi vastaajista 92 prosenttia. Kääntyvän auton väistämisvelvollisuuden tiesi 80 % ja kiertoliittymästä poistuvan 73 %. Liittymässä, jossa ei ole pyörätietä ja pyöräilijä ajaa ajoradalla, vasemmalta tulevan on väistettävä oikealta tulevaa, ellei liikennemerkein ole muuta ilmoitettu. Tämän säännön kohdalla vastaajista 70 prosenttia vastasi oikein.

Väistämissääntötuntemuksesta on esitetty myös huolestuttavampia tietoja. Osana liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin, poliisin ja Liikenneturvan Nuorten ääni liikenneturvallisuudelle -hanketta tehtiin Seinäjoen yläkoulujen oppilaille yksittäinen kysely, johon vastasi yhteensä 365 yläkoululaista. Kyselyyn vastanneista yli 70% oletti autoilijan olevan väistämisvelvollinen liikennetilanteessa, jossa pyörätien jatkeelle ajavan pyöräilijän tulisi väistää suoraan ajavaa autoilijaa.
Yksittäisistä alueellisista koululaiskyselyistä ei voi vetää koko väestöä koskevia johtopäätöksiä, vaan ne on lähinnä tarkoitettu taustoittamaan ja täsmentämään koululaisille suunnattua liikennekasvatusta.

Sääntötuntemuksen petraaminen jokaisen etu

Puutteet sääntötuntemuksessa vaikeuttavat ennakoimista liikenteessä ja siten heikentävät liikenneturvallisuutta. Hankalin tilanne syntyy silloin, kun noin puolet tienkäyttäjistä noudattaa sääntöjä ja noin puolet ei, sillä tällöin konfliktitilanteen todennäköisyys on suurin. Kun säännöt tunnetaan paremmin, sekä virheellinen käyttäytyminen liikenteessä että virheellisen käyttäytymisen kokeminen vähenevät ja vastakkainasettelu eri kulkumuotojen välillä pienenee.

Keskeisimmät pyöräilyyn ja kävelyyn liittyvät väistämissäännöt voi kerrata Liikenneturvan Jalan ja pyörällä -oppaasta. Myös Älypäässä julkaistussa Liikenneturvavisassa voit testata sääntötuntemustasi.

*Kyselyn tiedot perustuvat TNS Gallupin kautta kerättyyn joulukuussa 2011 kyselytutkimukseen, johon vastasi 1426 vastaajaa. Salla Karvinen koosti kyselytuloksista raportin, joka julkaistiin vuonna 2012 Liikenneturvan selvityksissä.

Tagit: 
väistämissäännöt, liikennesäännöt, pyörätien jatke, suojatie