Uutinen
Kävely ja pyöräily
Jalankulku

Kuusi kymmenestä suomalaisesta kertoo* varautuvansa liukkaisiin keleihin varaamalla matkaan aikaa ja kiinnittämällä huomiota kenkien** valintaan. Viidesosa harjoittaa tasapainoa. Hieman tätä harvempi kiinnittää liukuesteet. Ainoastaan noin joka kymmenes vastanneista ei varaudu liukkaisiin keleihin mitenkään.

”Liukkaiden kelien ei tarvitse antaa yllättää. Pienillä muutoksilla voi saada varsin isot vaikutukset aikaan. Lihaskuntoa ja tasapainokykyä, erityisesti alaraajojen lihaskuntoa, harjoittava liikunta auttaa ehkäisemään liukastumisia ja niistä johtuvia kaatumisia”, vinkkaa erityisasiantuntija Kaarina Tamminiemi SOSTE ry:stä.

Tanssiharrastuksesta hyötyä tasapainon kehittämiseen

Tasapainoa voi harjoittaa tekemällä säännöllisesti erilaisia lihasvoimaa ja liikkuvuutta parantavia liikkeitä vaikka kotosalla. Hyvän terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen edesauttaa liukastumisista ja niiden mahdollisista seurauksista selviytymiseen.
Yksinkertainen harjoitus on yhdellä jalalla seisominen tai varpaille nousu, mikä onnistuu esimerkiksi TV:tä katsoessa. Tasapainoa kannattaa harjoituttaa säännöllisesti - myös silloin, kun se on vielä varsin hyvä. Hyviä lajeja ovat muun muassa pallopelit, hiihto tai tanssi***.

”Tanssia voi harrastaa yksin, kaksin tai porukalla. Tanssiminen harjoittaa tasapainoa, askelten ottamista, suunnan vaihtamista ja rytmissä pysymistä, jotka edesauttavat hyvän tasapainon säilyttämistä ja kehittämistä”, Tamminiemi luettelee.

Talvijalankulun turvallisuuskampanja Pysy pystyssä herättelee aamuliikenteessä

Pysy pystyssä -kampanja käynnistyy vuoden alussa. Liukkaiden ennakoinnista muistutellaan tammikuun  ensimmäisestä viikosta alkaen joukkoliikennevälineissä ja sosiaalisessa mediassa tunnisteella #pysypystyssä. Verkkosivuilla www.pysypystyssä.fi julkaistaan joulu-tammikuussa artikkeleja, joissa liukastumisia ja niiden ehkäisykeinoja käsitellään eri näkökulmista.

Lisätietoja:

Kampanjasta yleisesti
erityisasiantuntija Kaarina Tamminiemi, Pysy pystyssä -kampanjan puheenjohtaja
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, puh. 040 5774614
suunnittelija Susanna Jussila, Suomen Punainen Risti, koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy, puh. 020 7012178

Kaatumisten ehkäisy
kehittämispäällikkö Riitta Koivula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, puh. 029 5248437
diplomitanssinopettaja Liisa Kaltiainen, Tanssikeskus, puh. 040 5059010
fysioterapeutti Maj-Britt Forsbom, maj-britt.forsbom [at] iki.fi

Pysy pystyssä -kampanja edistää talvijalankulun turvallisuutta. Kampanjassa mukana ovat:
Aivovammaliitto, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Finanssialan Keskusliitto, Helsingin kaupunki, Ilmatieteen laitos, Liikenneturva, LähiTapiola, Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK, Nikander ja Wiinikka Oy, Partioaitta, Sarva-nastakengät, sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Kuntaliitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Suomen Punainen Risti, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto, Taitavat Suutarit ry, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Työterveyslaitos.

*Liikenneturvan selvityksiä 1/2015
**Liukkailla keleillä on tärkeätä käyttää hyviä, talvisiin olosuhteisiin tarkoitettuja jalkineita. Hyvissä liukkaan kelin jalkineissa on pehmeä ja huokoinen pohjamateriaali, joka ei kovetu pakkasella. Voimakkaasti kuvioitu, matala ja leveä kanta ovat eduksi. Lisäturvaa liukkaalle tuovat nastakengät ja liukuesteet. Liukuesteiden pitää olla tyyppitarkastettuja ja sertifioituja tuotteita, jolloin niissä on CE-merkintä.
***UKK-instituutti kertoo, kuinka tanssi sopii kaiken ikäisille ja myös erityisryhmille.