Uutinen

Vuonna 2017 kuoli tapaturmaisesti 2325 ihmistä, joista miehiä oli 65 prosenttia. Työikäisten tapaturmaisesti aiheutuneista kuolemista sattuu miehille neljä viidestä.*

Tapaturmavakuutuskeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2018 palkansaajille sattui yhteensä noin 127 000 työtapaturmaa. Korvatuista tapaturmista noin 23 000 oli asunnon ja työn välisellä matkalla sattuneita työmatkatapaturmia.**

– Omilla valinnoilla voi vaikuttaa tapaturmariskiin. Tapaturmapäivän sloganilla “ethän kikkaile” haluamme kiinnittää huomiota näihin valintoihin, toteaa asiantuntija Kerttuli Harjanne Työturvallisuuskeskuksesta.

– Tunnistamalla vaaran paikat, käyttämällä turvavälineitä tai muita asianmukaisia varusteita, toimimalla ennakoiden ja vähentämällä kikkailua moni tapaturma olisi estettävissä niin kotona, työpaikalla kuin työmatkallakin.

Puolet joutunut onnettomuuteen tai kaatunut pyörällä

Monelle työmatka on työpäivän riskialtteinta aikaa. Työmatkan taittaminen kävellen tai pyörällä on oiva valinta, mutta myös tapaturmia voi sattua.

Liikenneturvan pyöräilykyselyyn*** vastanneista miehistä lähes joka toinen (49 prosenttia) kertoo kaatuneensa pyörällä tai joutuneensa onnettomuuteen viimeisen kolmen vuoden aikana. Naisista joka kolmas oli joutunut tapaturmaan.

Useimmiten onnettomuuden syyksi nimettiin keli tai olosuhde, tai oma arviointi- tai havaintovirhe. Myös toisen tienkäyttäjän tekemä havaintovirhe sekä liian kova vauhti olivat onnettomuuksien kärkisyitä.

– Kyselyyn vastanneet nimesivät pääsyinä pyöräilyyn liikunnan, kuntoilun, pyöräilystä pitämisen sekä terveyssyyt, kertoo Liikenneturvan suunnittelija Jyrki Kaistinen.

– Ennakoivalla ajotavalla ja muilla turvallisilla valinnoilla voi edesauttaa sitä, ettei hyvä pyöräilysesonki katkea tapaturmaan. Myös pyörän kunnosta huolehtiminen ja sopivat varusteet ovat hyvä tapa lisätä pyöräilyn turvallisuutta. Kolme viidestä kyselyymme vastanneesta miehestä kertookin seuraavansa pyöränsä kuntoa säännöllisesti, mikä on hienoa.

Omat valinnat tärkeitä tapaturmien ehkäisyssä

Monissa yrityksissä on havahduttu kiinnittämään huomiota työmatkaturvallisuuteen osana turvallisuuden edistämistä.

– Turvallisempi työmatkaliikenne vähentää tapaturmia ja sairauspoissaoloja. Samalla se vähentää sairauspoissaoloista aiheutuvia kustannuksia, Työturvallisuuskeskuksen Harjanne toteaa.

Tapaturmapäivä haastaa yritykset mukaan ehkäisemään tapaturmia työpaikoilla ja työmatkalla. Jokainen voi myös testata omia turvallisuustietojaan ja -taitojaan tapaturmatestillä, joka löytyy osoitteesta kotitapaturma.fi/tapaturmatesti.

Tapaturmien ehkäisytyötä on tehty vuodesta lähtien 1993 järjestöjen ja viranomaisten yhteistyönä. Tapaturmapäivän tavoitteena on saada ihmiset pohtimaan, miten riskinotto altistaa tapaturmien synnylle niin kotona, töissä kuin liikenteessä. Ajankohta vaihtelee vuosittain, sillä päivää vietetään jokaisena perjantaina 13. päivä. Vuonna 2019 päiviä on kaksi: 13. syyskuuta ja 13. joulukuuta.

Lisätietoja tapaturmien ehkäisytyöstä:

Saara Aakko, suunnittelija, Suomen Punainen Risti, p. 040 4806973
saara.aakko [at] punainenristi.fi

Persephone Doupi, erikoistutkija, THL, p. 029 524 7383
persephone.doupi [at] thl.fi

Pirjo Lillsunde, neuvotteleva virkamies, STM, puh. 029 516 3177
pirjo.lillsunde [at] stm.fi

tapaturmapäivä.fi
kotitapaturma.fi

Lisätietoja pyöräilystä:

Jyrki Kaistinen, suunnittelija, Liikenneturva, p. 020 7282 345

Lisätietoja työmatkaturvallisuudesta:

Kerttuli Harjanne, asiantuntija, Työturvallisuuskeskus, puh. 040 716 5915

*Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt 2017. Myöhäisvaikutukset huomioiden tapaturmiin kuoli 2510.
**Tapaturmavakuutuskeskus 2019. Ennakkoarvio: Työpaikkatapaturmien määrä nousi vuonna 2018.
*** Liikenneturvan pyöräilykysely 2019. Aineisto kerättiin internet-kyselynä huhti-toukokuussa 2019 ja siihen vastasi yhteensä 1695 ihmistä, joista miehiä oli noin 61 prosenttia.

Tagit: 
tapaturmapäivä