Uutinen

Liikenneturva on valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö. Keskusjärjestön kokous eli jäsenyhteisöjen kokousedustajat valitsevat hallitukseen seitsemän jäsentä, joiden joukossa tulee olla eri tienkäyttäjäryhmiä edustettuina (ei siis kaikkia tienkäyttäjäryhmiä). Hallituksemme on lain mukainen toisin kuin sosiaalisessa mediassa on muuta kommentoitu.

Pyöräilyjärjestöt ovat tervetulleita jäseniksemme, joiksi voidaan hyväksyä sellaiset valtakunnalliset yhdistykset ja muut yhteisöt, joiden toimialaan tai tehtäviin liikenneturvallisuuden edistäminen kuuluu tai läheisesti liittyy.

Tällä hetkellä keskusjärjestökokouksen valitsemia hallituksen jäseniä ovat Ulla Niku-Koskinen, Liikennevakuutuskeskus (varajäsen Kalle Parkkari, Liikennevakuutuskeskus), Marika Kämppi, Suomen Kuntaliitto (varajäsen Silja Siltala, Suomen Kuntaliitto), Kristiina Hannula, Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry (varajäsen Hanna Seppä, Rahtarit ry), Saara Remes, Linja-autoliitto (varajäsen Timo Koskinen, MoliKe), Pasi Ritokoski, AKT ry (varajäsen Harri Pasanen, AKT ry), Aarne Kivioja, Suomen Lääkäriliitto (varajäsen Timo Tervo, Suomen Lääkäriliitto) ja Jarmo Jokilampi, Suomen Autokoululiitto ry (varajäsen Martti Merilinna, puheenjohtaja, Autoliitto). Varsinaiselle hallituksen jäsenelle on valittu henkilökohtainen varajäsen. Neljä hallituksen varsinaista jäsentä seitsemästä edustaa siis muita ryhmiä kuin suoraan autoilijoita.

Monien hallituksen jäsenten taustataho liittyy autoiluun, mutta onhan autoilijakin jalankulkija, kun hän poistuu autosta. Toisaalta esimerkiksi Suomen Kuntaliiton voidaan katsoa edustavan moni tienkäyttäjäryhmiä kuten jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Ehyt ry taas edistää päihteetöntä liikennöintiä, tapahtuu se sitten jalan, pyörällä tai autolla. 

Liikenneturvan hallitus on pitänyt kävely ja pyöräily tärkeänä osana toimintaa ja perustanut yhteistyötä edistämään Kävelyn ja pyöräilyn neuvottelukunnan. Siinä on edustettuina sekä kävelyn että pyöräilyn toimijoita kuten esimerkiksi Suomen pyöräilykuntien verkosto.

Autoilujärjestöjen edustus Liikenneturvan hallinnossa on osoitus siitä, että nämä järjestöt ovat kiinnostuneita vapaaehtoisesta liikenneturvallisuustyöstä ja ovat siihen sitoutuneita. Sehän edistää myös kävelijöiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta.

Lisätietoja
viestintäpäällikkö Kaisa Hara, puh. 0207 282 317