Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriön jäsenenä Liikenneturvan hallituksessa seuraavat kaksi vuotta jatkaa opetusneuvos Jukka Lehtinen. Hänen henkilökohtaisena varajäsenenään aloittaa kehittämispäällikkö Jouni Kangasniemi.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallituksen jäsenenä jatkaa neuvotteleva virkamies Merja Söderholm. Hänen varajäsenenään aloittaa hallitussihteeri Tiina Muinonen.

Liikenneturvan hallituksessa jatkavat myös liikenneneuvos Kimmo Kiiski (jäsen) ja neuvotteleva virkamies Merja Vahva (varajäsen) liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä poliisitarkastaja Jari Pajunen (jäsen) ja poliisitarkastaja Seppo Sivula sisäasiainministeriöstä.

Liikenneturvan hallituksen puheenjohtajana jatkaa kansanedustaja Martti Korhonen.

Valtioneuvosto päätti Liikenneturvan hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä 10. tammikuuta 2013.

Liikenneturva on liikenne- ja viestintäministeriön valvonnassa oleva julkisoikeudellinen yhdistys. Liikenneturvan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja yksitoista muuta jäsentä. Valtioneuvosto määrää puheenjohtajan ja neljä jäsentä, jotka edustavat liikenne- ja viestintäministeriötä, opetusministeriötä, sisäasiainministeriötä ja sosiaali- ja terveysministeriötä.

Keskusjärjestön jäsenistön kokous on valinnut hallitukseen seitsemän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Nämä ovat:

Toimitusjohtaja Ulla Niku-Koskinen (jäsen) ja tiedotuspäällikkö Veikko T. Valkonen (varajäsen), Vakuutusala ja liikennevakuutusyhtiöt Työsuojelusihteeri Pasi Ritokoski (jäsen) ja sihteeri Harri Pasanen (varajäsen), Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry LKT Aarne Kivioja (jäsen) ja professori Timo Tervo (varajäsen), Suomen Lääkäriliitto/Liikennelääketiede Toimitusjohtaja Iiro Lehtonen, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry(jäsen) ja viestintäpäällikkö Saara Remes, Linja-autoliitto (varajäsen) Liikenneinsinööri Silja Siltala (jäsen) ja yhdyskuntatekniikan asiantuntija Marika Kämppi (varajäsen), Suomen Kuntaliitto Puheenjohtaja Jarmo Jokilampi, Suomen Autokoululiitto ry (jäsen) ja puheenjohtaja Martti Merilinna, Autoliitto (varajäsen) Toimittaja Olli Orkoneva (jäsen) ja DI, PD Matti Kosola (varajäsen), Liikennepoliittinen yhdistys Enemmistö ry

Liikenneturvan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet määrätään tai valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain.

Lisätietoja
Yli-insinööri Marcus Merin, p. 295 34 2374, 040 768 1261

Liikenneturva on julkisoikeudellinen yhdistys, jonka tehtävänä on edistää tieliikenteen liikenneturvallisuutta toimimalla ihmisten turvallisen liikkumisen hyväksi. Se on valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö, jolla on 57 jäsenyhteisöä. Toimintamme ulottuu koko maahan 12 aluetoimiston kautta.