Uutinen

Valtioneuvoston joulukuussa 2016 hyväksymän tieliikenneturvallisuuden periaatepäätöksen tarkoituksena on edistää norminpurkua ja tukea yhteiskunnan digitalisaatiota ja automatisoituvaa liikennettä. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Toimenpiteiden seurantaa varten perustettiin Trafin vetämä yhteistyöverkosto, joka järjestää tänään 14.11. seminaarin liikenneturvallisuustyön hyvistä käytänteistä. Seminaarissa ovat esillä erityisesti suojateiden turvallisuus ja taajamien ajonopeudet.

”Kunnissa tehdään hyvin paljon ja tärkeää liikenneturvallisuustyötä. Tämä onkin ollut yksi ajatus tänään järjestettävän seminaarin taustalla. Haluamme nostaa esiin yksittäisiä toimenpiteitä, jotka kohdistuvat suoraan kuntalaisiin ja heidän hyvinvointiinsa sekä varsinaisen turvallisuuden parantamisen lisäksi myös koetun turvallisuuden tunteen lisääminen”, kertoo seminaarin avannut Trafin tieliikennejohtaja Marko Sillanpää.

Kuntien liikenneturvallisuustyön laajoihin mahdollisuuksiin voi tutustua Kuntien liikenneturvallisuustyö -sivustolla, joka pohjautuu Liikenneviraston, Trafin, Liikenneturvan ja Kuntaliiton teettämään julkaisuun Käsikirja kunnan liikenneturvallisuustyöhön.

Lisätietoja Trafin sivuilta

Tagit: 
kuntatyö