Uutinen

Kolmattatoista kertaa vietettävä liikenneturvallisuusviikko pyrkii innostamaan oppilaita, opiskelijoita ja opettajia käsittelemään turvallista liikkumista eri oppiaineiden yhteydessä ja osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Teemaviikko toimii starttina: tavoitteena on jatkaa liikenneturvallisuusaiheiden käsittelyä läpi koko kouluvuoden.

”Kun puhutaan lasten liikenneturvallisuudesta, aikuisen vastuu on ohittamaton. Liikenneturvallisuusviikolla on kuitenkin oiva tilaisuus siirtää huomiota siihen, miten kouluissa voidaan käsitellä liikenteeseen ja turvalliseen liikkumiseen liittyviä asioita ja miten oppilaan omaa koulumatkakokemusta voidaan hyödyntää oppimisen välineenä”, kuvailee Liikenneturvan koulutuspäällikkö Satu Tuomikoski.

Konkretiaa kaikenikäisille

Lähtökohtana liikennekasvatuksessa ovat konkreettiset tilanteet, niissä selviytyminen ja turvallinen toimiminen. Tavoitteena on, että lapsi oppii tunnistamaan koulumatkan vaaranpaikkoja tai muita hankalia tilanteita. Vähitellen liikennekasvatuksen tavoitteet ja sisällöt laajenevat toimintaperiaatteisiin erilaisissa liikennetilanteissa ja -olosuhteissa.

”Jokaisen lapsen ja nuoren kehitys itsenäiseksi liikkujaksi on hyvin yksilöllistä. Se vaatii opastusta, harjoitusta ja kertausta. Myös oppilaan itsearviointitaitoja on hyvä kehittää. Tietojen ja taitojen kehittäminen sujuu paremmin, kun omista liikennetaidoista ja osaamisesta on käsitys sekä lapsella että aikuisella. Koulumatkakokemusten huomioiminen sekä opetussisällöissä että oppimisen välineenä onkin tärkeää ja on yksi selkeä keino myös parantaa lasten liikenneturvallisuutta”, Tuomikoski muotoilee.

Tuomikoski nostaa esimerkiksi pyöräilyn. Jotkut lapset ovat harjaantuneet vastuullisiksi pyöräilijöiksi jo pienestä pitäen, mutta toisilla oppilailla ei liikenteessä pyöräilystä ole välttämättä karttunut kokemusta laisinkaan.

”On tärkeää, että turvallisia liikenteen toimintatapoja kerrataan niin kotona kuin koulussa. Lapsi omaksuu turvalliset toimintatavat varmimmin, kun lähiympäristö tukee omalla esimerkillään ja käytöksellään vastuullista toimintaa liikenteessä”, painottaa Elisa Helin Opetushallituksesta.

Liikenneturvallisuusviikkoa varten on koottu vinkkejä eri koulumuodoille. Perusopetuksen vinkkejä voi hyödyntää monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa

”Mukana on paljon konkreettisia keinoja ottaa liikennekasvatuksen sisällöt huomioon opetuksessa ja antaa eväitä oppilaille huomioida liikenteeseen liittyviä asioita”, Helin kannustaa.

Mikä on jännittävintä koulumatkassa? Katso video, mitä koululaiset Lahdesta ja Espoosta vastaavat:

Lisätietoja:

koulutuspäällikkö Satu Tuomikoski, Liikenneturva, p.020 7282 309

opetusneuvos Elisa Helin, Opetushallitus, p. 029 533 1280

Tagit: 
liikenneturvallisuusviikko, liikennekasvatus