Uutinen
Jalankulku

Joka kolmas liukastumisgallupiin vastanneista on kaatunut liukastumalla ulkona viime vuoden aikana. Liukastumisten määrä ei ole muuttunut viidessä vuodessa, sillä edellisen kerran tehdyssä kyselyssä vuonna 2008 vastaajat kertoivat liukastuneensa ulkona yhtä usein kuin vastaajat syksyllä 2013.

Enemmän loukkaantumisia

Vaikka suurin osa liukastuneista ei satuttanut itseään tilanteessa, oli loukkaantuneita enemmän kuin vuonna 2008. Viisi vuotta sitten noin joka kolmas liukastunut satutti itseänsä, nyt 43 prosenttia vastasi loukkaantuneensa. Lääkärin tai terveydenhoitajan käyntiä tarvitsi vastaajista 12 prosenttia (vuonna 2008 7 prosenttia) ja kuusi prosenttia (vuonna 2008 4 prosenttia) liukastuneista joutui olemaan töistä tai koulusta pois.

Eniten liukastumisista aiheutuneita loukkaantumisia tapahtui 50–64 -vuotiaille. Lähes puolet keski-ikäisistä liukastuneista loukkasi itsensä ja joka viides kertoi käyneensä lääkärissä tai terveydenhoitajalla.

Useimmiten liukastuminen tapahtui katu- tai tiealueella ja vapaa-ajalla.

Vastaajista 72 prosenttia kertoi, ettei koskaan käytä liukkailla keleillä liukuesteitä. Joskus liukuesteet asentaa 19 prosenttia vastaajista.

Liukastumisia ja liukkaan kelin vaikutuksia jalankulkijan käyttäytymiseen kerättiin internetpaneelilla marras-joulukuussa 2013. Gallupiin vastasi 1677 henkilöä. TNS Gallup Oy toteutti tutkimuksen Liikenneturvan toimeksiannosta.

Lisätietoja:

eritysasiantuntija Kaarina Tamminiemi, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Kotitapaturmien ehkäisykampanjan puheenjohtaja
puh. 040 577 4614

viestintäpäällikkö Maija-Reetta Mannismäki, Finanssialan Keskusliitto
puh. 020 793 4279

www.kotitapaturma.fi/pysy-pystyssa-kampanja/

Pysy pystyssä -kampanja edistää talvijalankulun turvallisuutta. Kampanjan taustalla ovat Kotitapaturmien ehkäisykampanjan toimijat: Finanssialan Keskusliitto, Maanpuolustuskoulutus, Suomen Punainen Risti, sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Kuntaliitto, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Ilmatieteen laitos, Liikenneturva ja Taitavat suutarit.

Vuoden 2008 liukastumisgallupin tulokset