Uutinen

Iän merkitys onnettomuusriskiin on pystytty selvästi osoittamaan tutkimuksissa, joissa on vertailtu eri-ikäisiä uusia kuljettajia. Uusien kuljettajien onnettomuusriski on sitä korkeampi, mitä nuorempi kuljettaja on.

Maissa, joissa autolla ajaminen on ollut mahdollista jo 15-16-vuotiaana, voi nuorten kuljettajien riski keski-ikäisiin verrattuna olla yli kymmenenkertainen suhteessa liikennesuoritteeseen. Vaikka nuorella olisi ollut rajoitteita ajoharjoittelukautena, onnettomuusriski kasvaa itsenäiseen ajamiseen siirryttäessä.

Nuorella aivojen kehittyminen on vielä kesken, ja kahden vuoden ikäero 16- ja 18-vuotiaan välillä näkyy selvästi. Hitaimmin aivot kehittyvät juuri sillä alueella, joka säätelee esimerkiksi impulssikontrollia, tarkkaavaisuutta, päämäärän asettelua, ennakointia ja toiminnan seurausten arviointia.

Kuljettajaopetus valmentaa nuorta liikenteeseen

Suomessa kuljettajantutkinnossa ovat perinteisesti pärjänneet parhaiten teknisesti taitavat nuoret miehet. Heillä on kuitenkin ollut suurin onnettomuusriski itsenäiseen ajamiseen siirtyessään.

Kuljettajantutkinnolla ei pystytä varmistamaan kaikkea uudelta kuljettajalta tarvittavaa osaamista. Tutkimusten mukaan kuljettajaa pitää kasvattaa, valmentaa ja saatella itsenäiseen rooliinsa. Pohjoismaisia järjestelmiä, joissa korostuvat vaiheittaisuus, syvällisyys ja tavoitteellisuus, pidetään maailmalla esikuvina.

Kuljettajantutkinnossa kokelas yrittää parhaansa. Ajokoetta voikin pitää koetilanteessa tapahtuvana maksimisuorituksen arviointina. Liikenneturvallisuuden kannalta on paljon tärkeämpää se, miten kuljettaja toimii tyypillisesti sekä se, miten tämä toimii, kun tekee mieli ottaa riskejä. Kuljettajaopetuksella pyritäänkin kehittämään nuorten osaamista myös niissä asioissa, joita kuljettajantutkinto ei voi mitata. Tämä on liikennekasvatusta.

Liikennetilanteiden hahmottaminen ja hallinta vaatii aikaa. Vasta liikenteessä oppii perusmallit erilaisista liikennetilanteista. Ajan myötä toiminta osittain automatisoituu ja kuljettaja oppii hahmottamaan sääntöjen ja muiden toiminnan välisiä yhteyksiä sekä oman toiminnan ja liikenteen kokonaisuuden välistä vuorovaikutusta ja ennakointia.

Kuljettajaopetusjärjestelmissä eroja maittain

Muun muassa Ruotsissa ja Englannissa kuljettajaopetukseen liittyvän ajoharjoittelun saa aloittaa nuoremmalla iällä kuin Suomessa. Harjoitteluun liittyy kuitenkin säädettyjä rajauksia.

Ruotsissa saa kuljettajaopetukseen sisältyvän ajoharjoittelun aloittaa 16 vuoden iässä. Tällöin mukana pitää olla 24 vuotta täyttänyt ja vähintään viisi vuotta ajokortin haltijana ollut henkilö. Opetusluvalla harjoitellaan keskimäärin 112 tuntia ja ammattimaista opetusta ostetaan keskimäärin 14 tuntia. Ammattimaisen opetuksen määrä on lähellä Suomen minimitasoa.

Ruotsin kuljettajaopetuksessa on pakollisena kaksi riskien välttämiseen liittyvää elementtiä, jotka pitää ostaa ammattiopetuksena. Itsenäisen ajamisen saa Ruotsissa aloittaa aikaisintaan 18-vuotiaana.

Englannissa kuljettajaopetukselle ei ole asetettu virallisia vaatimuksia. Oppilas voi itse valita, harjoitteleeko hän itsenäisesti vai ostaako ammattipetusta. Itsenäinen harjoittelu edellyttää 17 vuoden ikää ja toisen aikuisen (21-vuotias ja ajokortin haltijana vähintään 3 vuotta) valvontaa.

Keskimäärin ihmiset ostavat 45 tuntia ammattiopetusta ja harjoittelevat itse 22 tuntia. Määrät ylittävät Suomen minimitason. Itsenäisen ajamisen saa Englannissa aloittaa aikaisintaan 17-vuotiaana.