Tiedote
Autoilu
Jalankulku
Jyväskylä

Toimittajat ovat tervetulleita seuraamaan aamuliikennettä yhdessä Liikenneturvan ja poliisin kanssa.

Liikenneturva seurasi autoilijoiden ajonopeuksia Jyväskylässä Kinkomaan koulun kohdalla olevalla suojatiellä syyskuussa. Neljän päivän seurannan aikana mittauspaikan ohitti 8245 ajoneuvoa, joista lähes puolet (46 %) ylitti paikalla olevan 40 km/h nopeusrajoituksen.

Laissa velvoitetaan ajoneuvon kuljettajaa antamaan esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille. Moni autoilija kuitenkin kokee, että suojatietilanteet tulevat eteen yllättäen. Liikenneturvan kyselyssä** peräti 63 prosenttia autoilijoista koki, että jalankulkijat tulevat yllättäen suojatielle autoja yhtään varomatta. Viidesosa raportoi joutuneensa usein jarruttamaan äkillisesti, ettei ajaisi jalankulkijan päälle suojatiellä. Jos tietä ylittämään pyrkivää ei huomata kuin vasta viime tingassa, nopeutta on monesti liikaa.

”Autoilijan lisäksi myös tien ylittäjän on oltava tarkkaavainen. Eritoten nyt pimeänä vuodenaikana jokaisen kävelijän ja pyöräilijän kannattaa näyttää loistavalta, jotta autoilijat näkevät heidät ja ehtivät tarvittaessa pysähtymään suojatien eteen”, toteaa Liikenneturvan aluepäällikkö Leena Piippa.

Liikenneturvalla on suojatietapahtuman aikaan jaossa heijastimia ja pyörän valoja jalan ja pyörällä liikkuville. Myös suojatien kohdalle pysäytetyt autoilijat saavat heijastimet, sillä jokainen autoilija muuttuu jalankulkijaksi noustessaan autosta.

Suomalaiset haluavat turvallisen suojatien

Suojateiden turvallisuutta pidetään tärkeänä. Lähes kaikki Liikenneturvan suojatiekyselyyn* vastanneet pitivät tärkeänä, että kotikadulla olisi turvallista liikkua jalankulkijana (99 %) ja että omassa lähiympäristössä annettaisiin jalankulkijoille tilaa suojatiellä (96 %).

Liikenneturvan Sinä teet suojatien -kampanja muistuttaa, että suojatie on sopimus kunnioituksesta. Ilman ihmisiä suojatie on vain asfalttia ja maalia, jonka yli ajetaan ja kävellään. Jokainen tekee suojatien omilla päätöksillään. www.liikenneturva.fi/suojatie

Lisätietoja:

Aluepäällikkö Leena Piippa, Liikenneturva, puh. 0400 640 688

Vanhempi konstaapeli Jouko Meriläinen, Sisä-Suomen poliisilaitos, puh. 040 827 5344

*Liikenneturvan kyselytutkimuksessa haastateltiin 1677 suomalaista joulukuussa 2013. Kyselyn toteutti Liikenneturvan toimeksiannosta TNS Gallup.

**Kyselytutkimuksen on toteuttanut Liikenneturvan toimeksiannosta YouGov Finland. Tiedot kerättiin www-kyselynä heinäkuussa 2014. Kyselyyn osallistui yhteensä 1001 suomalaista, joista autoilijoita oli 814.

Liikenneturva edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla ihmisten liikennekäyttäytymiseen ja liikennekulttuuriin. Liikenneturva on valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö, jolla on 57 jäsenyhteisöä. Toiminta ulottuu koko maahan 12 toimipisteen kautta. www.liikenneturva.fi