Tiedote
Kävely ja pyöräily
Valtakunnallinen

Liikenneturva selvitti vuodenvaihteessa koiran kanssa kulkevien kokemuksia liikenteessä kulkemisesta verkkokyselyllä*. Noin neljä viidestä vastaajasta kokee, että yleisesti ottaen heidän asuinalueensa koirat on koulutettu käyttäytymään riittävän hyvin muun liikenteen seassa. Liki yhdeksän kymmenestä on sitä mieltä, että koira pitää kouluttaa niin, ettei sen kohtaaminen vaadi muilta liikkujilta varomista. Suurin osa vastanneista kertookin, että pentuaikana koiraa opetettiin kulkemaan nätisti muun liikenteen seassa.

”Etenkin taajamissa liikkuvat koirat vaativat hyvän sosiaalistamisen ja koulutuksen. Totutetaan pennusta pitäen pyöräilijöihin, linja-autoihin, lastenrattaisiin ja muihin erilaisiin liikkujiin”, painottaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tuula Taskinen.

Suurin osa kertoo kulkevansa koiran kanssa siten, että koira kävelee pientareen puolella ja taluttaja muun liikenteen puolella. Yli viidesosa vastanneista kokee, että koiria ulkoilutetaan usein niin, että koko tie tukitaan, eivätkä muut liikkujat mahdu ohi. Lähes joka kolmas koiraa ulkoiluttava myöntää, että joskus koira on eri puolella ulkoilutietä, ja remmi blokkaa koko tien.

”Koiraa ulkoiluttavan on muistettava vastuunsa eläimestä. Etenkin nyt, kun ulkoiluteillä voi olla paljon vilskettä. Huomio on oltava koirassa ei esimerkiksi kännykässä. Koira voi joskus livistää kuononsa perässä. Mutta omistajan on oltava valppaina ja pyrittävä minimoimaan vaaratilanteet, joita väylän poikki kulkeva hihna voi aiheuttaa”, Taskinen kommentoi.

Huomaavaisuutta edellytetään kaikilta tiellä liikkujilta

Lähes kolme viidestä Liikenneturvan kyselyyn vastanneesta kokee, että muut liikkujat huomioivat hyvin koiran ja sen ulkoiluttajan tilatarpeen. Lähes jokainen mieltää, että on itse koiran kanssa kulkiessaan huomaavainen muita liikkujia kohtaan.

Kolmasosa kuitenkin kokee ongelmia pyöräilijöiden ja koiran kanssa kävelevien yhteispelissä jaetuilla väylillä. Vain joka viides on sitä mieltä, että pyöräilijät huomioivat koirakot ohittaessaan hyvin.

”Kellon kilauttelua ei kannata arastella. Pyörällä pääsee nopeasti ja melko äänettömästi lähelle, jolloin vauhdikas ohisuhahdus voi säikäyttää ja jopa laukaista koirassa puolustus- tai saalistusvietin. Tämä voi ilmetä koiran ryntäilynä tai haukkumisena. Alentamalla polkuvauhtia ja kilauttamalla kelloa oikea-aikaisesti voidaan ehkäistä vaaratilanteita ennalta ja tehdä myös kohtaamistilanteista sujuvampia”, Taskinen kannustaa.

Kyselyyn vastanneista joka neljäs on saanut koiran kanssa liikkuessaan kielteistä palautetta tai ikäviä kommentteja. Lähes kolmasosa on joutunut tilanteeseen, jossa koiran kanssa liikkuvalle tehdään tahallaan kiusaa liikenteessä.

”Yhdistetyllä jalankulku- ja pyöräilyväylällä saa kävelijä valita kumpaa laitaa kulkee. Useimmiten koiraa kävelyttävät suosivat kauimpana ajoradasta sijaitsevaa reunaa. Koiranomistajat voivat kokea kiusaamisena kohtaamistilanteet, joissa väistäminen jätetään viime tippaan, kuljetaan sauvat viuhuen hyvin läheltä tai motkotetaan tuubihuiviin jotain lapsilta kiellettyä. On kuitenkin muistettava, että jokaisella on oikeus turvalliseen liikkumiseen liikenteessä. Myös koiran tai muun lemmikin kanssa kulkevalla. Kiusan- tai haitanteko ei kuulu liikenteeseenkään”, Taskinen toteaa.

 

*Liikenneturva selvitti suomalaisten kokemuksia ja mielipiteitä koiran kanssa kulkemisesta liikenteessä vuodenvaihteessa 2019-20. Verkkokyselyyn vastasi 1322 henkilöä. Vastaajista 96 prosentilla oli joko itsellä tai perheessä koira. Säännöllisesti koirien kanssa liikkui 2,5 % vastanneista, vaikkei heillä ollut omaa koiraa. Autolla koiraa tai koiria kuljetti 94 prosenttia vastanneista (N=1244).

Ne kysymykset, jotka koskivat koiran kanssa kävellen kulkemista, on kysytty vastaajilta, joilla oma koira tai liikkuvat säännöllisesti koiran kanssa (N=1301).

Tagit: 
koirat liikenteessä